Kan ännu en utredning rädda landsbygden?

Textstorlek:

Jag börjar på allvar tro att tillsättandet av nya statliga utredningar verkar vara en metod att slippa aktiva och hållbara insatser för att utveckla landsbygden – och regionerna utanför storstäderna. Det kanske inte är helt medvetet från regeringarnas sida men jag har ändå kvar mina onda aningar. Det är visserligen kultur i vårt land att först tillsätta en statlig utredning som formar en vacker skapelse innan man försöker lösa ett stort eller mindre problem/behov och därefter lägga fram ett konkret och remissat förslag för Riksdagen. Men någon gång måste man sätta ned fötterna och börja förändra villkoren för dagens hushåll, företag och kommuner.

Vi behöver inte ta reda på den senaste statistiska siffran för det senaste året innan vi gör praktik av många års för att inte säga decenniers ambitioner i en strategisk fråga. Mycket av det som landsbygden i hela landet behöver känner vi mycket väl till för att inte säga alltför väl!

Även om landsbygdsminister Bucht kanske kan få in en och annan ny idé eller chans att täppa till en viss kunskapslucka med en ny utredning riskerar vi ytterligare två eller tre år av handlingsförlamning. Även efter dessa två/tre år kommer det att finnas frågor som inte analyserats till förbannelse och idéer som inte prövats. Landsbygdsfrågorna får inte hamna på en glömd bakgård, vilket håller på att hända i svensk politik.

Långt innan den nystartade statliga utredningen med Johan Persson som ordförande kommer med några nya eller nygamla förslag krävs omedelbara insatser av regering och Riksdag. Om detta inte sker blir svensk landsbygd en förlorad arena med stora negativa och irreparabla konsekvenser för hela samhället. Bland det som helst måste hända före instundande julhelg finns insatser som:

Start av byggande av mängder av moderna hyreslägenheter i merparten av landsbygds-sveriges kommuner. Köerna har växt under 20 år i hundratals orter

Omedelbara insatser för att underlätta kreditgivningen till växande småföretag som affärsbankerna struntar i. Lokalt verksamma banker ges bättre förutsättningar

Akuta, mångsidiga och kraftfulla stöd för att rädda och utveckla lantbruket inklusive mjölkgårdarna främst norr om Mälardalen. Sverige växer annars igen

Nödvändiga satsningar för att höja livsmedelsproduktionen och den 50-procentiga självförsörjningsgraden av livsmedel. Krisläget i Europa gör målet akut

Snabba insatser för att lösa landsbygdens långa transporter på väg och järnväg genom upprustning av vägar, järnvägar, broar och flygplatser främst i norr

Omedelbar omställning av energiproduktionen till biobaserade system på alla områden där detta är tekniskt och miljömässigt möjligt.

Själv har jag i skilda roller varit med om otaliga landsbygdsinriktade statliga utredningar under 2000-talet och på nära håll noterat regeringarnas och Riksdagens ointresse och oförmåga att göra verkstad av konkreta förslag. Karl-Erik Nilssons omfattande utredning hösten 2006 fick inte ens en chans att omvandlas till en proposition. Lars Högdahls serviceutredning från 2009 fick enormt stöd men somnade in hos Attefall. Vad säger att den nya utredningen inte kommer att utsättas för samma öde?

När det mesta i samhället visar att makthavarna på de privata och offentliga centrala arenorna bara fokuserar på storstäderna kan ännu en utredning sannolikt inte rubba indoktrinerade skallar en enda tum.

Ronny Svensson