Fler fiskar mer turism?

Stefan Larsson på Älvdalens fiskecenter välkomnar länsstyrelsen upprustning av Vanån. Han tror att den treåriga satsningen skapar mer turism och nya jobb. Bilder föreställer en öring. Foto: Stefan Larsson
Textstorlek:

Nästan sex miljoner kronor. Det vill Havs- och vattenmyndigheten satsa för att återställa lekplatser för öring, harr och flodpärlmusslan i Vanån. Mer turism och nya jobb ska skapas.

Kan fler laxar i Vanån öka tillväxten på landsbygden? I veckan hölls ett seminarium i ämnet ”Laxfiskets potential för ökad tillväxt i Sverige” där H.M. Konungen Carl XVI Gustaf och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht talade.

”Idag bedrivs ett kommersiellt fiske efter lax längs Östersjökusten. Speciellt olyckligt är detta för de älvar vars laxbestånd är svaga. Många laxar som hör hemma i dessa älvar når aldrig sina lekområden.

De fastnar istället i fällor som ligger i älvmynningarna. För att minska fällfisket måste det till dialog, ersättning och kompensation till yrkesfisket och innehavarna av fiskerättigheterna”, skriver Sveaskog på hemsidan.

– En lax som når älven skapar ett större värde än en lax som fångas ute i Östersjön. Vi ser att vi kan få fart på Sverige som sportfiskenation om tillgången till lax i älvarna ökar. Det skapar tillväxt runt älvarna, säger Per-Olof Wedin, vd på Sveaskog.

Vanån är en 140 km lång skogsälv i mellersta Dalarna med många sjöar. Ån användes som flottningsled fram till början av 1970-talet. I ån finns flera mindre vattenkraftverk, bland annat ett strax norr om Van i Mora kommun.

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att ge ett stort bidrag på runt sex miljoner kronor till projektet, Flottledsåterställning i Vanåns vattensystem.

Det handlar om att återskapa lekplatser och föryngringsytor främst för fisket och den viktiga men rödlistade flodpärlmusslan. På länsstyrelsen Dalarna säger man att man ska återställa sträckor längs Vanån med några biflöden från Älvdalen ner till utloppet i Vansbro.

Det har tidigare gjorts mindre åtgärder för fisket. Men med dessa pengar hoppas man skapa fler och bra föryngringsplatser för framtida självförsörjning. Projektet berör nio fiskevårdsområden och avrinningen kommunerna Malung-Sälen, Mora, Vansbro och Älvdalen.