Vägglöss ökar i Dalarna

Textstorlek:

​Vägglöss och andra skadedjur har blivit ett stort problem i Sverige och Dalarna är inget undantag. Människors resande är största anledningen till att vägglöss sprids och det gäller även resandet inom Sverige.

– För 13 år sedan när jag började på Anticimex var antalet saneringar mot vägglöss i stort sett lika med noll. För sju år sedan började det öka, då kunde vi ha nåt fall i månaden. Nu kan vi räkna med en sanering om dan.

Det säger Anders Brandin, gruppchef för skadedjursgruppen, Anticimex i Falun.

De arbetar över hela Dalarna samt Norberg och Fagersta.

– Människors resande, säger han, är den största anledningen till att vägglössen ökat lavinartat de senaste åren. Och det behöver inte vara till utlandet utan gäller även resor inom Sverige. Det kan också vara barn som studerar på annan ort eller när vi får besök som vägglössen kan spridas.

Vägglöss går att bli av med men det kan vara komplicerat och kräva tid och engagemang både från de som ska sanera och från de drabbade, enligt Brandin.

– Förr när vi åkte ut för att sanera mot myror exempelvis kunde vi göra saneringen samtidigt som vi åkte ut för besiktning, och sen var det klart. Med vägglöss måste vi först ta reda på vilken art det handlar om. Det finns exempelvis vägglöss som fladdemöss eller svalor kan vara bärare av och man kan få in i husen. Dessa vägglöss kan ge besvär men kan inte föröka sig på människor, förklarar Anders Brandin.

Det är däremot vägglössen som går på människor som har ökat de senaste åren.

En sanering kan ta en hel dag och efter en till två veckor görs ett återbesök för att se om det behövs ytterligare sanering.

– Vi jobbar mer och mer med alternativa metoder som värme, kyla eller kiselalger. Vägglössen är ofta resistenta mot de traditionella bekämpningsmedlen i Sverige eller de länder de kommer ifrån.

Det krävs också engagemang av de som drabbats, som städning och andra åtgärder som teknikerna från Anticimex informerar om.

Det är inte bara saneringen som tar tid, berättar Anders Brandin.

– Det kan ta tid innan man förstår att man fått in vägglöss i sin bostad. Många som märker att det kliar tror att de råkat ut för eksem eller har blivit myggbitna.

Vägglössen är nattaktiva och gömmer sig om dagarna. Men de vill ha nära till födan, det vill säga människans blod, så de finns ofta under sängen eller nattygsborden.

Det är där man ska titta för att upptäcka dem.

Däremot har inspektioner gjorts på loppisar men enligt Brandin har de inte hittat vägglöss då, även om det finns en risk att djuren kan följa med gamla möbler exempelvis.

Det är heller ingen större risk att vägglössen går från lägenhet till lägenhet, mer än på studentbostäder där man kanske sover över hos varandra, menar Anders Brandin.

Kackerlackor har också ökat de senaste åren har han sett, men ökningen är inte lika lavinartad. Kackerlackorna kan komma med livsmedel.

Råttor är ytterligare ett skadedjur på frammarsch.

– Det blir mer sopor och vi människor har sett till att skapa goda förhållanden där de trivs, som exempelvis varma kloaker där de kan gömma sig och hitta föda, förklarar Brandin.

De kemiska bekämpningsmedlen fasas ut mer och mer. Nu bekämpas råttorna istället på mekanisk väg, det vill säga med fällor som avlivar.

Inom vissa industrier, som exempelvis livsmedelsindustrin, finns det en nolltolerans, det får inte finnas en råtta.

Samtidigt får det inte förekomma förgiftat bete.

–Metoden vi arbetar med kallas för Smart och har gett bra resultat och är dessutom 100 procent miljövänligt. Vi bevakar 24/7, alltså alla timmar på dygnet. Alla maskiner kan vi följa på Internet och se var det fastnar flest råttor och var behoven är som störst, säger Anders Brandin.

 

 

Undvik att få med vägglöss hem från utlansresan

Välj en hård resväska av metall eller plast, inte en tygväska.

Placera väskan långt ifrån sängen på hotellet, gärna i badkaret.

Undersök sängen och leta efter svarta små fläckar eller små blodfläckar med mera.

Väl hemma, packa inte upp på sängen, utan ett ställe med få möbler och bra ljus för att upptäcka eventuella löss.

En vuxen vägglus är 4-5 mm lång, ungefär som en äppelkärna, med bred oval tillplattad kropp. Färgen är ljust gul/brun till rödbrun efter det att den sugit blod. En vägglus som är tom på föda kan vara nästan genomskinlig. Kroppens övre yta är täckt med kort gyllengult hår något som ger vägglusen ett randigt intryck.

Tvätta kläderna i hög värme om det går.

Källa: Anticimex