Trestjärnigt utflyktsmål riskerar att förfalla

Textstorlek:

​Det är tredje sommaren som Erik och Kerstin Nygårds arrenderar Vidablick, Rättvik. De driver ett kafé på platsen. Genom sitt engagemang och sitt intresse för historia bidrar de till att bevara det gamla, samtidigt som de på nära håll bevittnar det bristande underhåll som råder.

Utsiktstornet vidablick är och har länge varit ett populärt utflyktsmål för folk från hela Sverige. Det var Olof Lidmark som skapade vidablick. Han anlitade en ung arkitekt och byggare vid namn Olof Klockar från Bäck i södra Rättvik. Som 17- åring ritade Klockar det 28 meter höga utsiktstornet.

Erik Nygårds har ett starkt intresse för hur Vidablick såg ut förr. Genom sin vykortsamling bidrar han till att bevara historien.

– Jag tycker att det är roligt med gamla bilder. Jag samlar i den mån jag hittar något vykort som jag inte redan har. Det är sällan, men det händer. Förr efterfrågade jag vykort och kunde till och med annonsera efter dem, men inte längre. Nu för tiden brukar jag istället titta på andras utställningar, säger han.

– Det som fascinerar mig är hur folk skrev på vykorten. Det får plats fler ord på ett vykort än vad man kan tro. Det hände även att de skrev på kortets framsida, berättar Erik.

Han berättar att många besökare kommenterar dansbanan. Då han själv är spelman har han restaurerat banan för att åter få liv i den. Folk som varit här som ungdom har berättat att det arrangerades dans varje torsdag om somrarna. Förr var det vanligt med studieresor upp hit. Då kom det stora busslaster med skolungdomar. För att göra Vidablick tillgängligt för fler vill Erik att kommunen ska bygga om den smala och krokiga vägen.

– Vägunderhållet måste skötas på ett bättre sätt om bussar och andra tunga fordon ska kunna ta sig upp hit. Utfarten vid Faluvägen är heller inte vad den borde vara. Vi vill att kommunen ska bygga om vägen så snart som möjligt.

Vidablick är angivet som trestjärnigt i Michelin. En bättre väg hit upp behövs. Detta skulle bidra till fler besökare, säger han.

För att exemplifiera Vidablicks attraktionskraft visar Erik en samling gästböcker som genom tiden har signerats av drygt 100 000 Vidablickbesökare. Besökaren skrev sitt namn, titel och hemort. Det är många kända personer som satt sitt namn i böckerna. I den äldsta boken, daterad 1898, har dåvarande prinsen Gustav Adolf, sedermera Kung Gustav VI Adolf av Sverige skrivit sitt namn. Den fjärde juli besökte prinsen Vidablick, kort efter Vidablicks invigning som hölls den tolfte juni 1898. Erik tycker att boken är en dyrgrip som måste bevaras. Han visar sidan. Det är ingen mer än en student som vågat skriva på sidan. Han anser att samlingen borde ligga i kommunens ägor. Vid händelse av brand skulle all historia annars försvinna.

Att den dåvarande prinsen besökte platsen vittnar om att Vidablick redan på den tiden var ett välkänt utflyktsmål.

I början av 1900-talet fungerade vandrarhemmet som ett konvalescenthem. I ett gammalt reklamblad står det att Vidablick har en utomordentlig ren, lätt och stärkande luft, som i hög grad visat sig välgörande för nervsvaga och blodfattiga personer samt för alla som behöver vila och rekreation. I dag är byggnaden inte godkänt av brandmyndigheten. De nuvarande ägarna anser det vara för dyrt med de åtgärder som krävs för att få bruka byggnaden.

Vidablick är privatägt. Han tror att Vidablick betyder mycket för Rättvik och har en önskan att kommunen tog över platsen. På så sätt skulle Vidablick bättre kunna förvaltas. Dess nuvarande ägare bor långt bort vilket medför ett bristande underhåll.

– Med tankte på olika ägares förutsättningar att förvalta en historisk intressant plats anser jag att kommunen borde äga Vidablick, säger Erik.

Vidare berättar han att platsen på grund av bristande underhåll av såväl byggnader som markområde mer eller mindre förfaller. Det finns ett flertal byggnader intill utsikttornet och mycket måste göras för att bevara deras historiska värde.

– I somras upptäckte vi läckage i taket på utsiktstornet. Det kraftiga regnet under juli gjorde att vatten strömmade in i butiken. Vattnet kommer ända uppifrån stammen och rinner hela vägen ner. Jag vet inte om konstruktionen är hotad men så länge den obehindrat utsätts för fukt kan det inte vara bra. Jag skulle tro att ägarna sätter igång med renoveringsarbetet så fort Vidablick stänger för säsongen, säger Erik.

Han berättar om ännu en byggnad som behöver genomgå en rad åtgärder. Ett gammalt hus från 1700-talet håller på att sjunka ihop. Huset börjar luta. Även golfbanan är eftersatt. Golfbanan invigdes någon gång på 1990-talet. Den var väldigt populär. Motsvarigheten fanns ingenstans. Idag har golfbanan vuxit igen. Erik och Kerstin är själva inte skyldiga till underhåll, gräsklippning eller att hålla golfbanan i gott skick.

– Det är synd att inte kommunen äger Vidablick. Eller i alla fall en ägare som brinner lite mer för platsen, säger Kerstin Nygårds.

Emely Bakken