Tidig behandling viktig

Harpest kan överföras mellan djur och människa. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

​Flera fall av harpest har konstaterats i Norrbotten. I Dalarna har det ännu bara kommit ett fåtal anmälningar men det är på hösten det brukar öka.

I Norrbotten har ovanligt många harar upptäckts i sommar och troligen är harpesten orsaken. Det har också konstaterats fler fall av harpest än förväntat hos människor i regionen, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

I Dalarna har det hittills bara kommit in ett fåtal anmälningar av människor som smittats av harpest

– Men det kan bli fler. Det brukar börja först på höstsidan, säger Astrid Danielsson, biträdande smittskyddsläkare vid Falu lasarett.

Hon förklarar att antalet smittade varierar från år till år. Förra året smittades tolv personer i Dalarna och det var en låg siffra. Andra år kan det vara betydligt fler.

Harpest är vanligast vid vattendrag och i Dalarna har områden runt Västerdalarna drabbats mest.

Harpest kan vara en allvarlig sjukdom, men Astrid Danielsson ser ingen anledning att vara rädd.

– Nej, man ska inte vara rädd, men klok, säger hon. Ju tidigare behandling sätts in desto bättre är det. Därför är det viktigt för oss alla att vara observanta vid exempelvis hög feber och tänka att det kan vara harpest, för att förkorta förloppet.

Behandlingen är antibiotika och det är viktigt att det blir rätt sort.

– Det går att ta prov från såret som blivit av ett myggbett, då går det snabbare att få svar. Ett blodprov tar längre tid eftersom det tar tid för kroppen att bilda antikroppar. Då kan alternativet vara att behandla med en antibiotika och hoppas att just den ger effekt, säger Danielsson.

Den vanligaste orsaken till smitta är genom myggbett.

– Det kan bli ett sår vid myggbettet där det kommer in bakterier och ibland kan det bli körtelsvullnad. Men det är inte alltid att såret syns utan det blir bara feber och en allmän sjukdomskänsla, förklarar Astrid Danielsson.

Människor kan även bli smittade genom att andas in bakterien, exempelvis vid kontakt med ett dött djur.

– Då kan det bli lunginflammation och man blir ofta mer sjuk i de fallen.

Det finns vaccin mot harpest men det är inget som används i Sverige, enligt Danielsson.

Hittills har det förekommit mest harpest i de norra länen, men det sprider sig även söderut, till Dalarna, Örebro och Värmland exempelvis.

För att skydda sig mot harpest rekommenderar Astrid Danielsson att försöka hålla myggen ifrån sig med bland annat myggstift och att alltid använda handskar och tvätta sig noga om händerna vid hantering av döda djur.