Regellättnader för företag

Rättvik kommuns näringslivschef Markus Svensson tror starkt på konceptet. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

Rättviks kommun har ambition att ligga i framkant vad gäller nytänkande och innovativa lösningar på hur man som tjänstemän kan underlätta för personer att driva företag. Nu vill även andra kommuner införa konceptet Tillväxt och tillsyn.

Rättviks kommuns näringslivschef Markus Svensson och Martin Clarstedt, Miljö- och Byggchef, utvecklade konceptet för några år sedan. De tyckte att relationen mellan näringslivet och tillsynsmyndigheten borde förbättras och samarbetet stärkas. Tillsammans skapade de en gemensam plattform till syfte att uppnå en hållbar samhällsutveckling.

– I Sverige är 99,4 procent av företagen, småföretag. I Sverige finns allt färre stora företag, vilket gör det än mer viktigt för svensk tillväxt med hållbara småföretag. Förutsättningarna för dem att verka, inte minst på landsbygden, är viktigt. Väldigt mycket handlar om regler och om regeltillämpning. Så som lagen är utformad är det du som småföretagare som ska känna till vilka regler du måste följa och hur, säger Markus Svensson.

Han berättar att det finns tusentals olika föreskrifter och allmänna råd och menar att det kan bli svårt för småföretagaren att sätta sig in i allting. Enligt Markus Svensson handlar konceptet om att inte fastna i detaljer. Att skärbrädan är för liten är inte så viktigt, men är den ren och snygg och sköts på rätt sätt bör prioriteras.

Men konceptet är ifrågasatt. Livsmedelsverket och Sveriges kommuner och landsting har varit kritiska. Frågan uppstod huruvida kommunen uppfyller sitt tillsynsansvar eller inte. Dock är denna kritik inget Svensson ser allvarligt på eftersom han är av direkt motsatt åsikt. Han menar att det inte råder några tvivel om att kommunen uppfyller sitt tillsynsansvar på ett tillfredställande sätt. Han exemplifierar detta genom att berätta att de förra året stängde fyra anläggningar i Rättvik för att verksamheterna inte höll måttet.

Risken att kommunen sätter för stor tilltro till företagarens vilja att göra rätt tror han är liten. Han menar att lagstiftningen fångar upp företag som är på väg åt ett håll som inte är förenligt med lagens intension.

– Rättvik är inte någon gräddfil. Kommunen är inte snällare än andra kommuner och vi ser inte mellan fingrarna. Vårt miljökontor är duktiga på att se lagens intention och att den uppfylls, det är precis enligt alla rekommendationer från exempelvis organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, säger han.

Genom att skapa bättre förutsättningar för folk att driva företag hoppas Rättviks kommun att fler vill flytta till kommunen och starta företag vilket i sin tur genererar skatteintäkter.

Finns det fler fördelar, blir det exempelvis mindre administration?

– Nej, inte för kommunen, – tvärtom. För kommunen blir det lite mer administration, men för företagen blir det mycket mindre, förklarar han.

Han berättar att Tillväxt och tillsyn har blivit en förening, ett nationellt nätverk som de hoppas att fler kommuner ska ansluta sig till. Han menar att kommuner kan samarbeta genom att ta tag i varsit delområden som i dag präglas av regelmassor. Sedan kan man titta på varandras lösningar och modeller.

– Jag hoppas att Tillväxt och tillsyn blir den förening, det verktyg som Sverige behöver för att förändra sitt sätt att tillämpa regler. OECD har jämfört olika länder och deras arbetsområden. Av undersöknigen framgår att Sverige har ett behov av att göra förändringsarbeten. Det blir inte bättre säkerhet, kvalitet och miljö för att det blir krångligare för företagare. Det finns inget sådant samband. Det går och nå hög säkerhet, kvalitet och miljö samtidigt som det är lätt att vara företagare, avslutar Markus Svensson.

Emely Bakken