Ökat antal hundar i olyckor

Människans bästa vän är utsatt för fara.
Textstorlek:

Tyvärr, så blir våra kära husdjur hundarna indraga i allt fler olyckor. Ökningstakten i nuläget är runt sju procent per år.

Det är alltså antalet dödade eller skadade hundar i naturen som ökar. Och det är inte risken att bli vådaskjuten eller skadad av vilt som är de största farorna.
Den i särklass största risken för alla hundar är att bli påkörd i trafiken.
Hundar som skjuts av vådaskott ligger på runt 25 per år, vilket är en stabil nivå.
Förra året dödades eller skadade 544 hundar i trafiken. Vart och ett av fallen en tragedi för djurägarna.
Det är Agria som följer olycksstatistiken och noterar ökningen.
Men det finns en liten ljusglimt också, och det är att färre hundar skadades eller dödades av viltsvin under året som gått. Där är trenden något nedåtgående, men det handlar ändå om runt 150 fall per år.
Men det finns hjälpmedel. Reflexer ökar hundens synlighet och samtidigt får ägaren bättre pejl på var hunden befinner sig.
– Vi rekommenderar en multifunktionell skyddsväst som klarar vildsvinsbetar och med färgstarka reflexer och som även fungerar som flytväst om hunden går ned sig i sjön, säger Patrik Olsson på Agria Djurförsäkring.
Vilda djur tar runt 120 hundar per år. De kan vara vildsvin, lo, varg, björn eller älg. Statistik över exakta djurslaget finns inte.
Men uppskattningsvis dödas/skadas tiotalet hundar årligen av varg, lo eller björn.
Dessutom försvinner årligen ett antal hundar under jakt och där är siffran i nuläget upp på runt 25.
Fem tips på hur man skyddar hunden vid jakt.
1. Använd godkänd skyddsväst på hunden. Gärna med inbyggd flytväst.
2. Markera hunden med färgstarka reflexer.
3. Följ hundens jaktrunda med pejl.
4. Se till att hunden har bra kondition, då minskar risken för skador.
5. Enklare lydnadsträning ger också en säkrare jakt för hunden.

 

Rolf Johnsson