Färjetrafiken över Dalälven firar 100-årsjubileum i år

Textstorlek:

​Förra året befarade för-eningen Trelänsleden, som sköter driften av färjan mellan Hovnäs och Botebo, en nedläggning eftersom Trafikverket inte längre ville stödja färjelinjen ekonomiskt.
Men Avesta kommun beviljade ett ekonomiskt bidrag i sista minuten och färjan fortsätter att gå.

I mer än 60 år har linfärjan Neda fraktat människor, djur, varor och fordon över Dalälven. Själva färjelinjen, som är Dalälvens sista, firade i år 100-årsjubileum.

Helt nyligen fick föreningen Trelänsleden det glädjande beskedet att också Sala kommun är beredda att ge ett ekonomiskt bidrag på 250 000.

– Eftersom fyra kommuner och lika många län möts precis här har vi sökt ekonomiskt bidrag från fyra håll, men det är svårt att få med sig Heby och Sand-viken säger Hans Liljeström som är ordförande i föreningen Trelänsleden.

Man hade hoppats på 10 000 passagerare i år men 6 000 är en troligare siffra.

– Statistiken för färjeöverfarter under vecka 20–30 har minskat med 450 personer och 480 fordon berättar Bo Jarlgård som är kassör i föreningen Trelänsleden.

I föreningen ser man det minskade antalet överfarter som en naturlig följd av att färjelinjens öppettider reducerats. Den här säsongen har färjan enbart gått mellan klockan 06 och 11 samt mellan klockan 14 och 19. Tidigare år har färjan gått ända till 22 på kvällen och man har inte haft någon tre timmar lång paus mitt på dagen.

– De reducerade turerna är helt enkelt en ekonomisk fråga. Pengarna räckte bara till att anställa två färjekarlar, förklarar Bo Jarlgård.

Ytterligare en anledning till tappet i statistiken är att färjan inte började gå förrän vecka 20 eftersom det in i det sista var oklart med finansieringen och besiktningen drog ut på tiden.

Många av de som trots allt åkt med Neda i år har sett henne i SVT:s thriller Jordskott.

– Så är det. Folk frågar om färjan och dess medverkan i tv-serien och en del vill åka med just på grund av färjans unika karaktär och dess medverkan i Jordskott säger Bo Jarlgård.

I föreningen Trelänsleden ger man inte upp.

– Inför nästa säsong tänker vi söka medel från Region Dalarna och Länsstyrelsen i Västmanland, säger Hans Liljeström.

– Dessutom har vi bjudit in Trafikverket till ett möte i oktober.

Lisa Parland