Växande licensjakt på björn kräver god etik

När fler jagar björn blir det mer etikjobb för jägarna. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

Fungerande jaktetik är viktigt för att björnjakten ska accepteras i framtiden. Om det är länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna, jaktaktörer och skogsägare överens.

Nyligen ordnade länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna ett möte i Falun.

Det handlade om etiken, reglerna och lag-stiftningen som styr björnjakten.

Med på mötet var Svenska jägareförbundet i Gävleborg och Dalarna, Jägarnas riksförbund i båda länen, hundklubbar, dalapolisen, Sveaskog, Stora Enso och Billerud Korsnäs.

Alla var överens om att björnjakten ska genomföras etiskt.

– Det betyder att man inte bara ska jaga enligt lagen och jaktbeslutet. Man ska också ta hänsyn till djuren och inte orsaka onödigt lidande, säger Sara Sundin på Länsstyrelsen Gävleborg.

Mötet var också överens om att etiken är viktig för att jakt ska vara accepterat.

Acceptansen är ovanligt hög i Sverige. Fler än åtta av tio tycker att jakt är okej, enligt en undersökning som TMS Sifo gjort på uppdrag av Svenska jägareförbundet.

– Men man ser alltid en förbättringspotential och för att hålla acceptansen hög är etiken viktig, säger Sara Sundin.

På senare tid har länsstyrelserna fått indikationer på att oetisk björnjakt försiggår ute i skogarna.

– Det kan till exempel vara att man byter ut hundarna under pågående drev på en björn, så att hundarna är pigga när björnen är trött. Det kan anses som oetiskt, säger Marie Edvall på Länsstyrelsen Dalarna.

Enligt henne behöver fler indikationer inte betyda att jägarnas etik blivit sämre.

– Nej det tror jag inte att den blivit. Men intresset för björnjakt har ökat och det har blivit vanligare att använda hund, samtidigt som björnstammen ökat markant. Att vi får fler rapporter -beror nog på att det blivit mer -aktivitet under björnjakten.

Länsstyrelserna poängterar skillnaden mellan det oetiska och det otillåtna. Det otillåtna regleras av lagar och jaktbeslut, medan jägaren själv ansvarar för etisk jakt.

Något som idag räknas som oetiskt kan bli olagligt, men sådant sker inte i brådrasket.

– Våra jaktbeslut bygger på -lagar och förordningar, som i sin tur bygger på bland annat forskningsresultat. Och forskning kan ta tid, säger Marie Edvall.

Just nu pågår till exempel forskning om björnjakt med hund. Den genomförs av Ole-Gunnar Støen inom Skandinaviska björnprojektet.

Björnar med inopererad mätutrustning och GPS-halsband ska möta lösa jakthundar i skogen, flera gånger. Sedan ska utrustningen samlas in innan resultaten kan analyseras.

Det tar sin lilla tid, och innan resultaten eventuellt blir grund för någon lagstiftning har många år gått. Etiken är alltså ständigt -avgörande för att björnjakten ska fungera.

Och bäst på att upprätthålla den är jägarna, enligt länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg.

– De har koll på det som händer i skogarna, har kontakt med nya jägare och kan sprida information. Jägarna själva sköter -etiken bäst, säger Sara Sundin.

Ebba Pettersson