Två år efter branden står företaget åter på plats

Textstorlek:

​– Det första jag gjorde när jag kom hem var att leta efter alla brandsläckare jag kunde hitta. Under tiden ringde dottern 112. Det kändes som en evighet innan brandkåren var här. Då var allt redan övertänt

Bengt-Erik Danielsson i Bjursås berättar om den där fredagen i början av maj för två år sedan då stora delar av hans företag brann upp. Nu – två år senare – är garaget uppbyggt och han timrar för fullt igen.

– Visst fanns det korta stunder då jag tvivlade på om jag skulle bygga upp allt. Men det var bara korta stunder, säger han.

I år är det fyrtio år sedan Bengt-Erik Danielsson började som timmerman. Som ung var han lärling hos Börje Olsson i Bjursås. Efter fem år som anställd bestämde han sig för att starta eget.

– Jag har alltid tyckt om att skapa med händerna, säger Bengt-Erik Danielsson. Han tilläger:

– När jag började som lärling fick jag strölägga virke, fräsa timmer och titta på de mer erfarna timmermännen. Med tiden växte jag in i rollen och fick så småningom vara med och timra.

När han började timra fanns det timmermän lite här och var i Bjursås med omnejd. Nu för tiden är de färre och många som håller på är äldre.

Bengt-Erik Danielsson ser gärna att hantverket förs över till nästa generation, men samtidigt tycker han att det är svårt att ta sig an en lärling när han är ensamföretagare.

De många åren i yrket har gjort honom erfaren och han har hunnit timra hus till stora delar av Sverige.

– Visst har jag varit norröver med något hus, men mestadels har jag timrat hus till mellersta och södra Sverige. Stockholms skärgård, Göteborg, Katrineholm, Sälen, Idre, Leksand och Borlänge är några av platserna jag kan komma på.

På Dössberget i Bjursås står en stor scen i timmer.

– Det var bråttom när jag timrade den. Jag fick ritningen i början av april och till midsommar skulle den stå klar. Då var det stor invigning med Lasse Berghagen på scen, berättar Bengt-Erik Danielsson.

Enligt föreningen Svenska Timmerhus finns det timmerhus från 1200-talet som fortfarande står upprätta. Förutom den långa livslängden är det också klimatsmart att väja timmerhus.

Hus byggda i betong släpper ifrån sig närmare 96 ton koldioxid under en hundraårsperiod. Ett timmerhus binder istället 150 ton koldioxid och fungerar därmed som en kolsänka. En ytterligare vinst med hus som har massiva träväggar är den minimala risken för sjuka hus och mögel.

Många av Bengt-Erik Danielssons kunder är i medelåldern. Han skulle gärna se att fler vågade bygga timmerhus.

– Man kan ha ett toppmodernt hus även fast det är i timmer. Många tror nog att timmerhus blir dyrare än ett hus i lösvirke. Men så behöver det inte bli, säger han.

Sara D. Källström