Hyttan i Avesta blev unik konsthall

Textstorlek:

När hyttan blir konsthall blir det en utställning av unik art. Så formulerade vi oss när vi för tjugo år sedan öppnade den allra första Avesta Art i 1874 års järnverk i Avesta. Det ståtliga slottet av slaggsten på Dalälvens brink representerar ett skifte i historien – språnget till den storskaliga industrialismen efter århundraden av små bruk och bondeägda bergsmanshyttor.

När hyttan togs i drift var den ett under av modernitet med mekanisk teknik, stor skala och nymodig inramning i form av järnvägar och så småningom vattenkraftverk och telefoni.

I samma järnverksföretag i samma stad hade rönen om rostfritt stål revolutionerat stålindustrin 1924. Efter det blåstes de gamla masugnarna bara sporadiskt till och med 1938 och martinugnarna till 1950-talets början. Industriminnet hade 1986 kommit i Avesta kommuns ägo, och kulturchefen Lars Åke Everbrand närde nu visionen om samtidskonst i sampel med skimrande slagg och rostiga järnformationer. Han bjöd in mig att dela drömmen och utmaningen. Vi blev kulturskiftet som tog vid. Konsten skulle ge ny hetta till hyttan.

Januari 1995 skrev vi: ”Vi vill göra något helt unikt. Fjärran från traditionella konstsalonger, i Avesta gamla hytta, vill vi bjuda till möte med något av det mest spännande i vår samtida konst. Vi vill överraska människorna i Dalarna och Bergslagen som alltid annars har långt till större konstutställningar. Vi vill skapa en konsthall av riksintresse – och vi menar att tröskeln till hyttan är lägre än tröskeln till museers och traditionella konsthallars utställningssalar.”

I maj slog vi upp portarna till Avesta Art 1995. Redan namnet anger ambitioner om förankring och folkbildning. Med metallarbetare och bönder i den äldsta generationen talade vi svenska, sa att Avesta ordnar konstutställning på eget vis, med möten av unik  art, i gamla järnhyttan. Ut i världen kommunicerade vi det engelska ordet för konst: art. Skolor, arbetsplatser, föreningar, turistorganisationer, reseföretag och förstås en bred allmänhet inbjöds. Första Avesta Art nådde imponerande tal: 26 medverkande konstnärer, 64 konstverk, 93 dagar, 307 guidade visningar och 13 680 besök.

I år firar Avesta Art 20 års-jubileum. Titeln ”Ett stycke tid” är lånad från ett av premiärårets konstverk – Tomas Nordbergs orangeröda installation som minner om ugnars glöd och som inköpt dröjer kvar i hyttan. Mitt i tillvarons ogripbara flöde av händelser och information, inbjuder Avesta Art 2015 till reflektion över tiden och tidens flykt.

Sjutton konstnärer från fyra länder visar verk, laddade med tankar och frågor. Här finns förunderlig skönhet, rolig interaktivitet, en rikedom av uttryck och allvarsamma gestaltningar inte minst av förödelsen som följer om människan inte klarar sitt samspel med naturen.

20 års-jubileet ackompanjeras av riksantikvarie Lars Amréus redovisning av kulturmiljöernas positiva betydelse för besöksnäringen i Sverige. Kulturupplevelser står högt på önskelistan över vad besökare från andra länder frågar efter, skriver han, och lyfter fram Avestas industriarv som förebild för hur kulturmiljöer kan bidra till stärkt arbetsmarknad och hållbar tillväxt.  Här har kommunala, nationella och europeiska medel tillsammans lagt grund för offensiva satsningar.

Men riksantikvarien talar också om outnyttjad potential – att besöksnäringen har allt att vinna på att än tydligare locka med kulturmiljöer och kulturarv.

Det är lätt att hålla med.

Karin Perers