Hon drabbas av den höjda bensinskatten

Marie Boström bor på landsbygden och är beroende av bilen. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

Marie Boström är beroende av bilen i sitt arbete och är en av alla som drabbas av höjd bensinskatt. Hon pendlar dessutom varje dag till sitt arbete men det finns ingen kollektivtrafik som passar henne.

Trots löfte innan valet om att inte höja bensinskatten har regeringen fattat beslut om en höjning av bensinskatten vid årsskiftet med 44 öre plus moms per liter, och för diesel med 48 öre plus moms. För den som kör 2 000 mil med en bil som drar 0,7 liter bensin per mil handlar det om en höjning med 770 kronor, inklusive moms, per år.

När det totala bensinpriset ökar undan för undan är det ofta människorna på landsbygden som drabbas.

Marie Boström och hennes man bor i Grangärde och båda pendlar till Borlänge varje dag, nio mil tur och retur.

– Det är ett dilemma. Jag är en naturmänniska, tycker att man ska vara rädd om naturen, äta ekologiskt och inte använda bilen i onödan med mera. Men jag kan inte välja bort bilen även om jag skulle vilja, säger hon.

Marie arbetar som tal- och hörselpedagog och måste använda egen bil i tjänsten.

– Jag åker mellan skolorna och har alltid mycket som ska fraktas i bilen. Det finns en kommunal bilpool men den kan jag inte utnyttja eftersom man inte får boka upp en bil vecka efter vecka på bestämda tider.

Om inte Marie var beroende av att använda sin egen bil i arbetet finns ändå ingen kollektivtrafik som passar där hon bor.

– Man pratar om att det är positivt att människor bor kvar på landsbygden och att inte landskapet växer igen. Men som man resonerar låter det som om det finns tunnelbana på landsbygden, säger hon och fortsätter:

– Alternativet för mig, om jag skulle åka kollektivt, vore att åka en lång omväg runt Ludvika med byten och väntetider, men sedan de införde den så kallade ”bussrevolutionen” förra året, med ytterligare indragningar har det blivit ännu sämre med bussar.

Bensinpriset har stigit många gånger de senaste åren. Det har däremot inte avdraget för resorna mellan bostaden och arbetet, det har legat konstant på 18.50 kronor i många år.

Däremot har summan som man måste komma upp i innan det är möjligt att göra några avdrag alls, höjts till 10 000 kronor.

Alla som är tvungna att ha bilen för att exempelvis åka till sin arbetsplats borde istället kunna kompenseras, tycker Marie.

– Det är inte så lätt att få ett jobb som man är utbildad för överallt och därför måste man kanske pendla, säger hon.

– Jag kan förstå att skatten måste höjas för att vi ska pengar till att ordna jobb och sjukvård med mera, men frågan är vilka som ska betala.

I det här fallet menar hon att det i första hand blir människorna som bor på landsbygden och är beroende av bilen, när det inte finns någon kollektivtrafik..

– Jag har inte räknat ut hur mycket ökningen skulle innebära för mig personligen, men 770 kronor som i räkneexemplet, det är ju pengar det också, och som man kan ha roligare för, säger Marie.