Läkarbrist hotar landsbygd

Vårdfilialen i Stora Skedvi läggs nu ner tillsammans med sex andra filialer. Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​Vårdfilialen i Stora Skedvi läggs nu ner. Orsaken sägs vara läkarbrist.
– När sjukvården ska hjälpa sjuka och svaga känns det konstigt, säger skävebon och distriktssköterskan Kristina Krantz.

Sju av Dalarnas vårdcentralfilialer ska stänga. En av dem ligger i Stora Skedvi. Äldre och sjuka drabbas och blir beroende av färdtjänst eller goda vänner för färd till Långshyttans vårcentral. Stora Skedvis vårdcentral var en gång en av länets bästa med bland annat fyra distriktsläkare.

Förra gången landstinget lade ner distriktssköterske-mottagningen protesterade byborna och fick till ett avtal med Långshyttans vårdcentral. Frågan är om det blir någon protester denna gång. Björn Johansson, som vi träffade i DN 22 maj, är företagare i Stora Skedvi.

– Det handlar om hela bygden och att det ska gå att bo här. Helikoptrar kan de köpa för dyra pengar men inte hålla en vårdcentral igång. Det är konstigt när skolan ska bygga ut plus att det händer andra saker här. Det känns felprioriterat. Jag har inte hört om det blir några protester men det är mycket möjligt, säger Björn.

Kristina Kränkts är distriktssköterska i Falun och bor i Stora Skedvi. Som yrkeskvinna tycker hon att nedläggningen är fel.

– Sjukvårdens huvuduppgift är att rädda liv och värna om svaga och sjuka. När filialens patienter består av mest sjuka och svaga äldre går man emot sig själv. I ett större perspektiv är nedläggningen en fortsättning på landsbygdens nedmontering som också drabbar städerna. Vi får se om det blir några protester.

Landstinget Dalarnas sjukvård kostar 250 miljoner kronor mer än Värmlands. Länen påminner om varandra i storlek och folkmängd. Med en 19 år lång misskött ekonomi säger nu de flesta att det måste bli ett stopp. Några som ställer sig bakom sparförslagen är Centerpartiet i landstiget. Partiet säger att man gör detta för invånarna och vården och att hela verksamheten måste ses över. På landstingsstyrelsen lade man fram följande förslag:

Starta virtuella hälsorum för blodtryck, olika värden, blodsocker med mera via nätet. Starta mobila mottagningar för landsbygden, hyr övervakningsplatser på kommunala äldre boenden för patienter som inte är i behov av akutsjukhusets resurser, följa upp revisorernas granskning om ambulanssjukvården från 2013, spara på den politiska organisationen samt utarbeta tydligare mål för politik och ledning.