Sparkrav slår nu hårt mot landsbygden

När det gäller kirurgi kommer gynekologiska operationer på Mora lasarett att upphöra.foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​Cirka 700 miljoner kronor. Så ser Landstinget Dalarnas totala sparkrav ut de närmsta åren. Det kan slå hårt mot vissa av landsbygdens viktiga vårdinrättningar visar rapporten.

 

Det kanske inte kom som en överraskning att Landstinget Dalarna efter år av usel ekonomi nu ska spara och dirigera om verksamheter för att få ordning på den ekonomiska situationen.

Med målet att skapa en högkvalitativ och hållbar hälso- och sjukvård i framtiden har tjänstemannaledningen tillsammans med verksamhetscheferna inom Landstinget Dalarna tagit fram ett förslag till en struktur- och förändringsplan för fortsatt politisk process i landstingsstyrelsen och fullmäktige.

Förslagen innefattar hela Landstinget Dalarna och beräknas ge en ekonomisk effekt på drygt 700 miljoner kronor till och med 2019, och skapa en hållbar och balanserad ekonomi från och med 2016.

I ett pressmeddelande skriver landstinget: ”För patienterna kan förändringarna innebära att avståndet till vissa vårdinsatser blir längre, att service upplevs som sämre, att det blir längre väntetider eller råd om egenvård för dem med lindrigare sjukdom eller ofarliga besvär.”

– Jag förstår att de förslag vi lämnar väcker känslor, men vi ser att detta är nödvändigt för att vår sjukvård ska vara hållbar i framtiden och för att vi ska ha en ekonomi i balans. Vi har under lång tid levt över våra tillgångar, haft en högre kostnadsnivå än jämförbara landsting och vi har under en lång tid erbjudit mer vård än vad vi har haft ekonomi för, säger landstingsdirektören Karin Stikå-Mjöberg.
Inom Division Primärvård föreslås att nyttjande av stafettläkare kraftigt ska minska. Stafettläkarna kostar primärvården cirka 120 miljoner kronor per år. Den totala personalkostnaden i primärvården är 650 miljoner kronor.

– Det är dyrt, kvalitet och kontinuitet blir lidande och patientsäkerheten brister. Genom att minska ner på stafettläkarna får patienterna en säkrare vård av högre kvalitet och med bättre kontinuitet. Dessutom får våra medarbetare en bättre arbetsmiljö, säger Ulf Börjesson, divisionschef Primärvård.

Division Primärvård kommer även att fatta beslut om att filialmottagningarna i Nås, Furudal, Lima, Fredriksberg, Söderbärke, Horndal och Stora Skedvi avvecklas. Dessa patienter kommer att tas omhand på respektive vårdcentral. Den förändringen kräver inte politiskt beslut. Grängesberg och Ludvika vårdcentral samordnas till en gemensam vårdcentral.

Inom Division Psykiatri föreslås bland annat att vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagningar i Älvdalen, Leksand och Vansbro avvecklas senast våren 2016. Mottagningarna i Rättvik och Malung omvandlas till sjuksköterskebemannade filialmottagningar med ansvar för även Leksand och Vansbro våren 2016.

– Vuxenpsykiatrins öppenvård har fler öppenvårdsmottagningar än något annat jämförbart landsting. Det var en medveten strategi på tidigt 90-tal. Idag har kommunerna byggt upp baspsykiatrisk verksamhet för de patienter som har komplexa och svåra psykiatriska problem och det finns inte längre något stort behov av specialistpsykiatriska mottagningar i varje kommun, säger Per Söderberg, divisionschef Psykiatri.

När det gäller Division Kirurgi kommer gynekologiska operationer på Mora lasarett att upphöra. Anledningen utöver ekonomiska besparingskrav är att en resursförstärkning behövs inom länets ortopediska och kirurgiska operationsverksamhet. Division Kirurgi föreslår också att Mottagningsverksamhet i Avesta (gynekologi, barn- och ungdomsmedicin), Ludvika (kirurgi, gynekologi, barn- och ungdomsmedicin), Borlänge (gynekologi, barn- och ungdomsmedicin, öron/näsa/hals) och hudbehandlingsenhet i Malung avvecklas. Utöver avveckling av mottagningsverksamhet föreslås även en nedläggning av överviktsenheten Skönvikt.

– Patienter med fetma kommer att utredas vid den specialiserade sjukvården i Falun och Mora, säger Tomas Riman.

När det gäller administrationen föreslås att ekonomi-, personal-, kommunikations- och IT-funktionerna inom landstingets förvaltningar överförs till Central Förvaltning. Även förslag för höjda patientavgifter har tagits fram. Det innebär att inom hälso- och sjukvården höjs alla patientavgifter generellt med 50 kronor. För övriga förvaltningar finns förslag om krav på effektiviseringar och eventuell minskning av servicenivåer. 1 juni kommer landstingsstyrelsen ta ställning till förslagen och 15 till 16 juni kommer landstingsfullmäktige att fatta beslut.