Så blir du lycklig?

Gör det du vill, medan du fortfarande kan. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Det är via Ekvilibrium Talarförmedling som de sju punkterna förmedlas i ett pressmeddelande.
Här är några vanor att fundera på för att bli ”lycklig”.

1. Var sysselsatt men inte jäktad. Jäkt leder, enligt författaren, till att man blir olycklig.
Men sysslolöshet är inte heller inte bra, enligt flera studier.
2. Ha nära relationer.
Riktiga vänner är värda sin vikt i guld och får oss att både leva länge och få en bra livskvalitet.
Det här är i linje med den hittills största världsvida undersökning som gjorts på riktigt gamla människor. Varför levde de länge? Absolut viktigast: att ha vänner, relationer, vara efterfrågad.
Författaren Ciotti rekommenderar fem nära relationer, även om siffran inte är avgörande.
3. Knyt inte lycka till yttre händelser.
Eller som C. S. Lewis uttryckte sig: ”Ödmjukhet är inte att tänka mindre om sig själv, men att tänka mindre på sig själv”.
4. Träning.
Gör träning till en regelbunden vana. Välj en fysisk aktivitet som du kan stå ut med.
5. Välkomna obehag.
Varför då? Jo, för att behärska en förmåga. Studier visar att lyckliga personer är skickliga på minst en sak som de inhämtat under en inlärningsprocess med obehag.
6. Lägg pengar på upplevelser.
De som anser sig vara lyckliga lägger inte pengar på prylar, men på upplevelser.
Forskning pekar på att vi blir lyckligare när vi köper upplevelser än materiella varor.
7. Ignorera inte dina drömmar.
Har du drömmar – genomför dem. Innan du dör! Allt för många har på dödsbädden ångra allt de inte gjort, men både velat och kunnat.
Med dessa tänkvärda rader i bagaget kanske man kan hitta en väg genom livet som gör dig/mig mer fylld av sinnesfrid.
Rolf Johnsson