Ryssabor oroliga för höga vattenkostnader

Bystugan blev full när ryssaborna i Mora informerades om kommunalt vatten. Foto: Hans Lundin
Textstorlek:

​Bybor i Ryssa, Mora kommun, var på ett informationsmöte om utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet med anslutning till kommunens VA-nät. Reaktionerna var både positiva och negativa.

odava berättade att bakgrunden till utbyggnadsprojektet var att några fastighetsägare 2011 överklagat ett föreläggande att åtgärda sina enskilda avloppsanläggningar.

Länsstyrelsen avgjorde frågan och menade att detta var kommunens ansvar. Därför drogs projektet igång då Ryssa saknar kommunalt vatten och avlopp.

En före detta ledamot i Mora Vatten och boende i byn hade tagit upp frågan redan 1982 med kommunen men då fått svaret att detta inte var en kommunal fråga. Alla ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet senast 31 december 2017.

Kommunens tjänstemän försökte på olika sätt visa att de försökt göra bästa möjliga av situationen bland annat genom att ta upp lån som på sikt avbetalas med hushållens brukningsavgift. Den faktiska kostnaden per installation beräknas till 190 000 kronor.

Vi ville ju ha en anslutning 1982 då det var billigt, men då gjorde kommunen inget för oss i Ryssa, var frågestundens inledande fråga. Mina föräldrar är pensionärer och kan omöjligt få ett banklån på det beloppet, sa en bybo.

Kommunens representanter berättade att de som av olika skäl inte kan få banklån kan beviljas avbetalning på tio år av kommunen.

Det blir ju dyrare än ett banklån och vad händer om de avlider under tiden? undrade en engagerad bybo som fick nöja sig med att de kommunala företrädarna skulle ta med sig frågan. Miljöaspekten då. Varför måste vi spola toaletten med dricksvatten då det finns avskiljningsteknik? var nästa fråga som besvarades av Nodavas VD Göran Svensson som berättade att det i dagsläget skulle bli dyrare med sådan teknik och att i dessa bygder så finns det gott om vatten.

Ryssabon Tomas Norell hade tittat på representanternas bilar och konstaterat att för dem är kanske 150 000 inte så mycket men för en fattigpensionär är det en stor summa. Som vanligt kör man över vanligt folk, särskilt dem som har det sämst ställt, sammanfattade han.

Centerns Joakim Holback hade full förståelse för att det är mycket pengar för den enskilde. Lennart Sohlberg, Socialdemokraterna, förstod också att det är en kostsam affär och tillade att han inte var med 1982. Malin Höglund, Moderaterna, sade att de tre partierna deltagit i referensgruppen och inte kunde se någon billigare lösning.

Någon undrade vad som skulle hända om hela byn sade nej och andra om det skulle bli billigare att anlägga egna anläggningar eller kanske till och med en gemensam byanläggning. Men de vägarna fungerade inte heller, fick de veta.

De enskilda hushållen blir tvungna att ansluta sig till det kommunala vatten och avloppsnätet. De som har investerat i anläggningar som godkänts och inte är äldre än tio år måste ansluta sig men får en viss kompensation. Även den som har en gårdsbrunn med godkänt vatten kommer biligare undan. Men kommunalt avlopp kommer ingen ifrån.

Jag tycker det är bra att det blir ordning på detta, sa en bybo. Det här är ju en investering som höjer värdet på fastigheten. Det är ju ungefär som att byta tak eller renovera köket.

Hans Lundin