Vansbro hoppas bli attraktiv för nya svenskar

Studenter på Dalarnas Högskola på företagsbesök i Vansbro.foto: Foto: Privat
Textstorlek:

​Vi behöver inflyttning. Det menar Vansbro kommun som har fler jobb än sökande. Kommunen, näringslivssamverkan och arbetsförmedlingen kraftsamlar nu för att lösa situationen.

Man skulle kunna säga att ganska mycket som har med jobb och småföretagande pekar just nu uppåt. Samtidigt reser sig hindren när det gäller brist på arbetskraft.

Enligt LRF konsults lönsamhetsbarometer, baserad på drygt 40 000 företag med 0-15 anställda, ökade lönsamheten bland Sveriges småföretagare under hela förra året. För Dalarnas del låg lönsamheten på cirka 0,6 procentenheter över rikssnittet.

– Det finns en rad möjliga förklaringar till denna utveckling. Ett exempel är de unikt låga räntorna som gör konsumenter mer optimistiska, vilket i sin tur ökar företagens försäljning, säger Anders Björkman, på LRF Konsult i Dalarna. Vidare gör den ökade e-handeln att även mindre företag har en helt ny kanal att nå ut på marknaden.

– Dalarna står sig fortsatt väl i toppen vilket är mycket glädjande, samtidigt som vi ser att trenden för riket också ökar. Skillnaderna mot förra rapporten för Dalarnas del, kan till viss del förklaras av säsongsvariationer och räkenskapsår, säger Maria Rolander, VD för Näringslivet Falun Borlänge.

Det som blandar smolk i bägaren är, enligt LRF konsult, exempelvis regeringens förslag om en nedsättning av sociala avgifter för ungdomar och pensionärer och förändringar inom Rut och Rot. En dämpad konsumtionsnivå slår också mot småföretagen.

Men det är inte enda bekymret. Den kanske viktigaste frågan att lösa för Sverige och Dalarna är hur folk ska komma i arbete, och finns det tillräckligt med arbetskraft?

Enligt Miklo, som sysslar med urban och social utveckling kopplad till migration, är vår försörjning i kris. 1,3 procent av Sveriges befolkning 2014 hade flyttat hit från andra länder, vilket är 126 966 personer på en befolkning på 9 747 355. Miklo menar att med den takten kommer vår försörjningsbörda öka från 0,72 procent till 0,9 procent 2060.

Några som redan känner av detta är Vansbro kommun. I ett pressmeddelande säger man att kommunen står inför en unik situation där efterfrågan på arbetskraft överstiger tillgången. En av orsakerna är för lite folk.

Runt tio företag expanderar och behöver nya eller större lokaler. Många företag har ökat sin personalstyrka och fler är på gång. Den 27 mars hade Vansbro kommun 159 jobb anmälda till arbetsförmedlingen samtidigt som 110 var anmälda arbetslösa. Det är cirka 20 fler som går i pension än som slutar skolan i flera år framöver. Oskar Lundgren är näringslivschef i kommunen.

Hur gör ni för att fler ska flytta till Vansbro?

– Vi jobbar mot de boende för att få dem att stanna kvar och prata gott om oss till barn, släktingar och vänner. En annan grupp som vi bearbetat aktivt är de som äger fritidshus i kommunen. Jobbmässan den 8 maj och marknadsföringen av den är en del i ett återkommande arbete med liknande aktiviteter. För att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen måste vi också bli mer attraktiva för nya svenskar.

Vilken kompetens söker företagen och hur matchas utbildningarna?

– För att matcha industrins behov har vi teknik- och industriprogram på gymnasieskolan, Vuc. I samverkan mellan skolan, industrin och kommunen har dessa utbildningar under en lång tid marknadsförts och utvecklats så att vi i många år har haft överintag till dessa utbildningar. Svårigheten är att hitta kompetens på högre tjänster.

I centrum har många butiker lagts ner. Hur ska området lyfta?

– En gata full av småbutiker som det såg ut för 50 år sedan är svårt att få till. En väg är att tomma affärslokaler görs om till lägenheter.