Underkända avlopp kan bli en stor kostnad för husägare

Birger Olsson och Per Norman, Vattenhuset, har olika lösningar för vatten och avlopp. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

​Kunskapen om reglerna för avlopp är ofta dålig bland husägare och för vissa kan det bli en chock att få veta vad de kan tvingas betala. Men det finns enklare och billigare lösningar, enligt Per Norman och Birger Olsson som har erfarenhet i branschen.

”Hur dyrt blir det?” är kanske den vanligaste frågan som Birger Olsson, ansvarig för enskilda avlopp på Vattenhuset i Borlänge, får. Nya regler ställer i dag hårdare krav på enskilda avlopp och många småhusägare på landsbygden är oroliga över att de ska tvingas investera i en ny avloppsanläggning som de inte klarar av ekonomiskt.

I vissa fall kan det röra sig om en kostnad på 100 000 kronor för en familj som har en anläggning som var fullt godkänd tidigare.

Per Norman, ägare och vd vid samma företag, har 20 års erfarenhet i branschen och han har sett en ökning av antalet husägare som vill dra in vatten och avlopp, framför allt i fritidshuset. Men han ser det inte i fösta hand som en reaktion av hårdare regler. Orsaken är istället att människor vill ha det bekvämare.

– Det blir fler och fler som väljer att tillbringa mer tid i sitt fritidshus eller till och med flytta dit permanent. Från att tidigare kanske ha burit in en hink vatten från bäcken vill de nu ha dusch och tvättmaskin med mera och då gäller andra regler.

Han menar att många har en önskan om att dra in vatten i huset men glömmer att det då krävs godkända avlopp.

– Många ringer till oss för att de vill dra in vatten i huset, vilket de tycker känns som en positiv investering, och för det krävs inga tillstånd. Det gör det däremot att anlägga ett avlopp. Efter påsk brukar det sätta fart med beställningarna och många tror inte att det ska ta så lång tid som det gör med ansökan och allt, förklarar Per.

Enligt Birger är kunskapen om avlopp, hur det fungerar och vilka bestämmelser som gäller, oftast dålig.

– Några är intresserade och har tagit reda på vad som gäller, medan det för vissa kan bli en chock, berättar han.

– Största problemet är att det inte är enhetliga regler i olika kommuner. Vilken person som är miljöansvarig i en kommun kan vara avgörande, när det gäller hur stora krav det ställs på ett avlopp, säger Per.

Det ska alltid vara högre skyddsnivå i närheten av vattentäkter, badsjöar och grannarnas dricksbrunnar och alltså större krav på avloppsanläggningarna.

Men ibland tycker han att det ställs alltför hårda krav som exempelvis i en kommun där alla enskilda avlopp inventerades. Så många som hälften av anläggningarna blev underkända där! Och det är husägarna som blir skyldiga att åtgärda problemet.

Det finns tre olika varianter av lösningar för enskilda avlopp: infiltration, sluten tank och minireningsverk.

För fritidshus finns också enklare och billigare lösningar. Man kan montera in en förbränningstoalett exempelvis och då behövs bara avlopp för så kallat gråvatten från bad, disk och tvätt.

– Här i butiken har vi alla varianter av avlopp och vattenrening med mera uppställda. Det är lättare att förklarar när folk samtidigt kan titta hur det ser ut, säger Birger.

Vid Vattenhuset går det att få en helhetslösning med alltifrån borrning efter vatten eller värme, till avlopp, installation av värmepumpar och badrumsrenovering med mera.

Per berättar att de är ISO-certifierade och har dessutom person- och företagscertifieringar. De är också medlemmar i Sveriges Avanti-borrare förening och VVS-kedjan Comfort som ger en extra trygghet för kunden.

Han varnar för mindre seriösa brunnsborrare.

– I grävda brunnar kan det bli bakterier i vattnet om ytvattnet rinner ner exempelvis. Det är en sak som kan hända även i borrade brunnar om det inte blir rätt utfört, säger Per.

Ibland krävs det ändå filter för att rena vattnet. De vanligaste problemen brukar vara järn, mangan och kalk. Vad som behövs åtgärdas går att ta reda på genom att skicka in ett vattenprov på analys.

– Det är inte bara det synliga eller det som smakar illa som bör åtgärdas för att få ett tjänligt vatten, vilket kan vara lätt att glömma bort, säger Per.

För att få tillstånd för avlopp skickas en ansökan in till kommunen, vilket inte är helt lätt, enligt Per.

– Först måste du veta vilken avloppslösning du har tänkt dig, sen ska du rita upp och beskriva hur det ser ut i omgivningen och vilken jordmån det handlar om med mera. Vi kan ge råd hela vägen och även hjälpa till att fylla i kommunens blankett för ansökan, säger Per.