Stress är vanligaste orsak till sjukskrivning

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Och för tredje året i rad ökar antalet sjukfall med psykisk sjukdom.
Men ett glädjeämne är att över hälften av alla med funktionsnedsättning har ett arbete.

Det finns i nuläget, i hela landet, runt 71000 pågående sjukfall med psykiska diagnoser. Totala antalet sjukfall i landet ligger på runt 180000, under ett år.

Mest anmärkningsvärt är kanske att fallen med de psykiska diagnoserna ökat med 48 procent under tre år.

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och antalet personer med stressreaktion har ökat från 15000 till 26000 på ett par-tre år.

Det är försäkringskassan som tagit fram de här färska, och oroande, siffrorna. Där noterar man också att psykisk ohälsa är vanligast i Västra Götaland, följt av Dalarnas län.

Lägst antal sjukfall inom det här diagnosområet hittar vi i Norrbotten och Östergötland.

Om de här siffrorna är oroande, eller rent av mycket oroande, så finns det andra siffror som är desto mer glädjande, och som tangerar ovan nämnda område.

Det visar sig att hälften av alla personer med funktionsnedsättning idag har arbete.

16 procent av den arbetsföra befolkningen (16-64 år) kan sägas ha någon form av funktionsnedsättning. Alltså närmare en miljon människor. Sju av tio av dessa har dessutom nedsatt arbetsförmåga.

Men där har numera 55 procent ett jobb att gå till. Den siffran har sakta ökat år från år.

Men, konstaterar Arbetsförmedlingen i en ny rapport, det är ändå en bra bit kvar till siffran 77, som är procentandelen av befolkningen i stort, som har ett jobb.

–    Att öka möjligheterna för ännu fler med funktionsnedsättning att få ett jobb, är en av Arbetsförmedlingens största och viktigaste utmaningar, säger avdelningsdirektör Henrietta Stein som ansvarar för ”Rehabilitering till arbete”.

Rolf Johnsson