Naturskyddsföreningen har aldrig varit större

Naturskyddsföreningen går i spetsen för att värna om den svenska naturen, något som uppenbarligen också engagerar allt fler. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

221 000 medlemmar och en ökning med nio procent på ett år. Naturskyddsföreningen har aldrig varit större.
Dessutom öppnar föreningen nu tio nya regionala kanslier.

Det blåser medvind för naturvärnarna och medlemstillströmningen är markant. Störst ökning noterar Borlänge med 62 procent. Sedan följer Älvkarleby med 60 procent och därefter Falun med 39 procent, följda av Säter och Askersund.

En klar tendens är alltså att utkanterna av Bergslagen noterar en riktig medlemshausse. Inte undra på att föreningens riksordförande Johanna Sandahl, säger:

– Väldigt inspirerande och uppmuntrande. Vi ser det som ett tydligt tecken på att folk vill engagera sig i de frågor vi jobbar för: rädda naturen, främja människors hälsa och verka för global solidaritet.

– Och i denna medvind startar vi nu tio nya regionkanslier.

Hittills finns man på plats i 270 lokala föreningar i landet, därmed också i nästan samtliga kommuner. 28 procent av medlemmarna bor på landsbygden, 31 procent i stadsområden och 41 procent i storstäder. Något fler kvinnor än män är anslutna.

Med de nya kanslierna hoppas föreningen kunna samordna naturskyddsarbetet än mer och ge sina medlemmar närmare till utbildning och service.

Här är några av de nya regionala kanslierna:

  • Mora – Dalarna och Gävleborg.
  • Örebro – Värmland och Örebro.
  • Enköping – Sörmland, Västmanland och Uppsala.
  • Stockholm – Stockholms län.

Dessutom öppnas kanslier i Juoksengi, Skellefteå, Sollefteå, Göteborg och Växjö. Satsningen har planerats en längre tid och är i lä nu, samtidigt som det blåser medvind för naturskyddet.

Rolf Johnsson