Lanthandeln behöver kunder och krediter för att överleva

Textstorlek:

För några dagar sedan fick regeringen en ny utredning med förslag om att rädda lanthandeln. Trots att det funnits sådana förslag långt tidigare som exempelvis år 2006 och 2009 under en het nedläggningsperiod har lite hänt på detta för landsbygden fundamentala område. Frågan har kanske varit lite för marginell för den stora majoriteten och lanthandlarna själva har inte orkat organisera starka gemensamma aktioner för att visa Riksdagen nödvändiga lösningar.

Det märkliga med det förslag som lagts fram är att medierna och en del politiker kommenterat det som om det var något helt nytt i den svenska stödfloran. I verkligheten har det funnits ett sådant stöd i snart 40 år där Konsumentverket, Länsstyrelserna, Glesbygdsdelegationen och t.o.m. gamla Socialstyrelsen varit med om att stödja den viktiga livsmedelshandeln och servicen på landsbygden. Utan ett sådant långvarigt stöd skulle många omtalade och hyllade lanthandelsbutiker i Dalarna inte ha funnits kvar – som exempelvis de i Öje och Skattungbyn.

Det är dock bra att frågorna på nytt kommer upp på den politiska agendan och väcker sovande politiker ännu en gång. Men det räcker tyvärr inte att bara stödja lanthandeln nu när staten å andra sidan tycks ha startat en offensiv med att lägga ned viktiga, kvalificerade jobb på landsbygden. Arbetsförmedlingen vill på nytt ta bort 100 kontor varav flertalet på landsbygden i en tid då arbetslösheten gått över alla gränser. Trafikverket är lika landsbygdsfientligt genom att lägga ned Ånge kommuns viktigaste arbetsplats för trafikledning vid en tidpunkt då tekniken gör det möjligt att styra hela landet med bredband från snart sagt varje kommun i Sverige.

Skatteverket, Migrationsverket och Polisen går i samma spår och sargar genom sin koncentrationspolitik viktiga jobb i Avesta, Hedemora, Ludvika och Mora. Om dessa planer fullföljs utan ett moratorium från regeringen blir det fortsatta stödet till lanthandeln mindre än en droppe i Siljan även om det kanske hjälper till att göra oss mätta ännu en tid.

Ett lika viktigt projekt som att stödja de engagerade och dygnetruntjobbande lanthandlarna vore att uppmärksamma de många småföretagens brist på krediter för att kunna utveckla sina företag och produkter/tjänster. I och med att affärsbankerna nästan samtliga dragit sig bort från landsbygden har småföretagen i en stor del av Sveriges landsbygd stora svårigheter att få hjälp med nödvändiga krediter till lönsamma investeringar. Därför minskar jobben och befolkningen utanför storstäderna och utökar det storstadskaos som allt fler människor i landet tvingas in i. Ett sätt att råda bot på småföretagens kreditbehov vore att stödja en utveckling av våra lokala banker som Länsförsäkringar Bank och de lokala sparbankerna. ALMI-krediter är fortfarande viktiga och en del andra småkrediter men de ersätter inte de behov som lokala banker normalt tillgodoser i sina marknadsområden. Ett sätt att lösa detta växande problem vore att ge statliga uppstartskrediter till lokala ekonomiska föreningar/stiftelser som vill utöka floran av lokala banker – även i Dalarna. Till och med EU kan stödja en sådan utveckling. Med lokala banker som vi kan lita på kan även lanthandlarna få en större trygghet. Utan en väl fungerande finansiell infrastruktur kan landsbygden knappast utvecklas. Vilka vill och vågar ta första steget till en ny lokal bank i Dalarna?

 

Ronny Svensson