Ingen kilometerskatt före 2018

Textstorlek:

Kilometerskatt på lastbilstrafik kommer inte att införas under mandatperioden. Det meddelade infrastrukturminister Anna Johansson (s ) under sitt besök i Luleå, rapporterar Norrbottenskuriren.

Miljöpartiet gick till val på att införa en kilometerskatt för lastbilstrafik. Och Stefan Löfven har sagt att vägslitageavgifter, ett annat namn för kilometerskatt, ska finansiera bygget av vägar och järnvägar.

Men infrastrukturminister Anna Johansson säger nu att vägslitageavgifter visat sig komplicerade att införa av juridiska och tekniska orsaker, och att några sådana inte kommer att införas under mandatperioden.