Dyrare för många när ROT försämras

ROT-avdraget blir mindre förmånligt. Om man idag renoverar för 50000 kronor (arbetskostnad) får man dra av 25000. Med det nya förslaget får man bara dra av 15000.  Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

När ekonomerna på Sparbankerna och Swedbank tittat närmare på vårbudgeten så menar man att ett genomsnittligt hushåll drabbas av ökade kostnader.

Det finns förstås både vinnare och förlorare när tilläggsbudgeten granskas under lupp. Vinnare är exempelvis en arbetslös som tidigare hade en inkomst på över 25000 kronor per månad. Med det nya förslaget så innebär det 3200 kronor mer per månad i plånboken efter skatt.
– Från att gå back varje månad får den arbetslöse nu 2300 kronor över att leva på när nödvändiga utgifter är betalda, säger Aurto Arques, privatekonom på Sparbankerna.
Sjukersättningen höjs också.

Men för en familj med två vuxna, som båda använder bil till arbetet, samt har ett sparkapital på 500000 kronor, innebär det en skattehöjning på 2600 kronor per år.
Skatten på sparande i investeringskonto och kapitalförsäkring höjs nämligen från 2016.
Den som kör bensinbil 1500 mil per år får 740 kronor mer i årlig bensinkostnad. För dem som bor på landsbygden, med långa resvägar, så sticker bensinkostnaden iväg betydligt mera.
Ett hushåll som renoverar sin bostad, och där arbetskostnaden för det uppgår till 50000 är förlorare. Med de nya reglerna får man göra avdrag för 10000 mindre.
– Lägger man till ändrade avdragsregler för ROT till nämnda typfamilj så innebär det totalt 12600 kronor mer i skatt per år. Alltså över 1000 kronor per månad. En ansenlig summa för ett hushåll.

Samma familj drabbas också av en höjd tv-avgift och där kostnaden från första juli kommer att ligga på 554 kronor per år.

Rolf Johnsson