Tufft vara bonde

Det är tufft att vara bonde idag. Stenhårt arbete för att få lönsamhet är vad som gäller. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Tuffa tider väntar de bönder som fortfarande finns kvar. Lönsamheten är allt annat än bra.

Mot alla odds så är bönderna, eller i varje fall lite mer än hälften av dem optimistiska och upplever konkurrenskraften som god.

Och detta trots att den pressade lönsamheten medfört att få lantbruksföretag investerat som de behövt och dessutom avvaktar med nya investeringar.

Det är LRF Konsult som kommit fram till dessa slutsatser i sin senaste prognos över lantbrukets utveckling i Sverige.

Framtidstro är en sak men lönsamhet en annan. Sju av tio böner upplever lönsamheten som ganska eller mycket dåligt. Det är fortfarande ett etablerat uttryck i bondeleden att ”det är skottpengar på bönder”. Och då syftar man på jordbrukspolitiken.

Sedan mätningen förra året är det nio procent fler bönder som upplever lönsamheten som dålig. I synnerhet de mindre jordbruksföretagen upplever lönsamheten just så. Däremot finns det i företag med en omsättning på mellan fem och tio miljoner kronor, en upplevd bättre lönsamhet.

Ungefär tre av tio bönder uppger att kommer att investera i maskiner det närmaste året – eller i investera i byggnader. Men de planerade maskininvesteringarna ligger ändå på en bottennivå.

Grisköttsproducenterna är de som planerar för flest investeringar i djurstallar. Två av tio grisbönder har sådana planer.

Lantbruksnäringren som helhet har i nuläget ändå en hög soliditet, 70 procent.  Upplåningen har ökat med dryga fem procent under ett år, eller i reda siffror med drygt 14 miljarder.

I samtliga regioner i landet upplevs lönsamheten som dålig. Mest upplevs försämringen i Skåne och Halland. Intresset för att terminsäkra är störst runt Mälaren och i Östergötland. Där menar var fjärde bonde att det är ett sätt att förbättra lönsamheten. Smålands- och Blekingebönderna är de som i nuläget investerar mest.

Inte oväntat tycker yngre lantbrukare att deras konkurrenskraft är bättre än sina äldre kollegor. Det, om inte annat, är en liten ljusglimt i den tuffa bondevärlden.

Rolf Johnsson