Kvinnors löner låga – men fler kvinnor i bolagstoppar

Kvinnor tjänar mindre än män. Men allt fler kvinnor hittar vägen in i företagens ledningsgrupper. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Nya siffror: ökad andel kvinnor svenska företagsledningar. Men kvinnor i arbetaryrken tjänar 5000 kronor mindre i månaden än vad den officiella statistiken anger.

Vad gäller kvinnolönerna så är det LO som räknat ut att lönen för arbetarkvinnorna (i snitt) är 17500 kronor. Inte 22200, som den officiella  statistiken visat på.

–    Genom att räkna om kvinnornas deltidslöner till vad de skulle ha tjänat om de arbetat heltid, så döljer man problemet, menar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

–    Kvinnors löner är väsentligt lägre än männens.

En kvinna i arbetaryrket tjänar, enligt nämnda måttstock, 17500 kronor i månaden. En man i arbetaryrke tjänar 23400.

Tjänstemannakvinnor tjänar 28600. Tjänstemän 37500.

För att stärka kvinnors ställning föreslår LO att heltid görs till norm på hela arbetsmarknaden. Tredelad anställning får bara användas om det finns objektiva skäl.

Däremot visar en ny undersökning bland 475 svenska företag att andelen kvinnor i svenska företagsledningar ökar.

28 procent av de personer som sitter i dessa ledningar är idag kvinnor.

Under runt tio år har andelen kvinnor i ledningsfunktion ökat med samma procentsats, tio.

Elva procent av de svenska bolagen har en kvinna som VD, enligt Grant Thornton som gjort undersökningen.

Det är bara i elva procent av bolagen (50-500 anställda) där kvinnor helt saknas i ledningen. I Stockholm är andelen bolag med kvinnlig VD högst, 14 procent. I övriga landet är motsvarande siffra elva procent.

Undersökningen visar att det är rätt vanligt med kvinnor som ekonomichefer. Så ser det nämligen ut i 42 procent av de svenska undersökta bolagen.

Men kvinnliga marknadschefer finns det bara i 14 procent av bolagen. It-chef, ja där finns det ytterst få kvinnor, bara i tre bolag av 100.

Knappt hälften av kvinnorna anger dessutom att de ser hinder för att kunna avancera inom bolaget.

Två steg framåt, ett steg bakåt, är undersökarens sammanfattning av hur kvinnorna flyttat fram sina positioner.

Rolf Johnsson