Arbetslösheten minskar – men i långsam takt

Allt fler sätts i arbete, men arbetslösheten sjunker väldigt sakta. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Det är bland inrikes födda som arbetslösheten minskar. Bland utrikes födda ökar den istället. En förklaring är att allt fler nyanlända skriver in sig på landets arbetsförmedlingar, i nuläget är de inskrivna utrikesfödda runt 175 000.

Men jämfört med hur det såg ut vid den här tiden förra året, i skarven februari-mars, så är de arbetslösa 19 000 färre, i åldrarna 14-64 år.

Man kan även säga så här: 8,1 procent av den registrerade arbetskraften är inskriven som arbetslös–    Vi ser en polarisering mellan inrikes- och utrikes födda, säger Mats Wadman som är analyschef på förmedlingen.

Under vinter- och vårmånaderna anmäler sig runt 20 000-23 000 nya personer per månad till Arbetsförmedlingen för att få jobb. Men förra året vid samma tid var de ett par tusen fler varje månad som gjorde det. Så… det går sakta åt rätt håll.

Runt 38000 personer fick arbete under den senast mätta månaden (februari). Av 100 arbetslösa var det under februari sju som gick från att vara just det till att få arbete.

En positiv trend är att minskningen av arbetslösheten är störst bland ungdomarna. Ungefär var tredje inskriven på förmedlingen har bara förgymnasial utbildning. Närmare hälften har gymnasieutbildning och kvar återstår knappt 20 procent som har utbildat sig efter gymnasiet.

–    Rådet till ungdomar är att gå klart gymnasiet, säger Zila Conejeros på Arbetsförmedlingen.

Ett orosmoment är varslen. 4 600 varslades i februari. Därefter har bland annat Ericssons stora varsel lagts, så det väntar en hård kamp för att fortsättningsvis få ner arbetslöshetssiffrorna.

 

Rolf Johnsson