Fastighetsaffärer vecka 11

Textstorlek:

Vansbro

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Vansbro Skålö 41:19

Adress: Skålö 335, 78051 Dala-Järna

Pris: 0 kr

Förvärvare: Zakris, Lena Katarina

Förvärvare: Zakris, Ingrid Margareta

Förvärvare: Zakris, Pär Johan

Överlåtare: Zakris Dödsbo, Anita

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Vansbro Lindesnäs 22:13

Adress: Lindesnäs 207, 78053 Nås

Pris: 0 kr

Förvärvare: Tillman, Maria Gina

Förvärvare: Tillman, Björn Allan

Överlåtare: Tillman, Agne Allan Sivert

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Vansbro Grönalid 3:10

Adress: Timmervägen 2, 78050 Vansbro

Pris: 600 000 kr

Förvärvare: Göstasson, Halvars Karl Roger

Förvärvare: Sandsundet, Agnes Olla Veronika

Överlåtare: Runberg, Therese Margareta

Överlåtare: Dahlman, Roger Otto

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Vansbro Brindåsen 6:11

Adress: Brindsjön 7, 78050 Vansbro

Pris: 0 kr

Förvärvare: Rijpstra, Piet

Förvärvare: Rijpstra, Henk

Överlåtare: Rijpstra, Jacob

Överlåtare: Nieuwhof, Tjitske

 

Malung-Sälen

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Östra näsberg 3:4

Adress: Östra Näsberg 11, 78291 Malung

Pris: 110 000 kr

Förvärvare: Böckmann, Per-Are

Överlåtare: Jönsson, Rolf Sture

Överlåtare: Jönsson, Annika Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Västra fors 20:10

Adress: Västra Fors Byväg 140, 78275 Malungsfors

Pris: 450 000 kr

Förvärvare: Arnesen, Synnøve

Förvärvare: Sundell, Gro Arnesen

Förvärvare: Franck, John Kenneth

Överlåtare: Kristoffersen, Svein Bernhard

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Gusjön 10:5

Adress: Renvägen 12, 78067 Sälen

Pris: 1 790 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Maria

Förvärvare: Karlsson, Sten Ove Verner

Förvärvare: Karlsson, Ann Carina

Överlåtare: Repsos AB

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Västra sälen 8:75

Adress: Fjällhemsvägen 29, 78067 Sälen

Pris: 1 350 000 kr

Förvärvare: Borglund, Lars Kristian

Överlåtare: Sjöberger, Per Anders

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 20:471

Adress: Åsstigen 5, 78067 Sälen

Pris: 660 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Ann-Louise

Förvärvare: Karlsson, Kenth Andreas

Förvärvare: Karlsson, Kenth Rickard

Överlåtare: Evensson, Erik David

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Gusjön 4:93

Adress: Svärdvägen 419, 78068 Transtrand

Pris: 2 710 000 kr

Förvärvare: Johansson, Anders Harald

Förvärvare: Johansson, Berit Catahrina

Överlåtare: Hansson, Monica Elisabet

Överlåtare: Hansson, John Terje

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Malung-Sälen Heden 20:6

Adress: Södra Heden 37, 78064 Lima

Fastighet: Malung-Sälen Heden 9:9

Adress: saknas

Fastighet: Malung-Sälen Heden 15:5

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Eggens, Karin Ulla-Britt

Överlåtare: Eggens, Jan Olof

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Gusjön 6:45

Adress: Knippstigen 2, 78067 Sälen

Pris: 3 000 000 kr

Förvärvare: Andersson, Gun Monica

Förvärvare: Lindgren, Richard Massimo

Överlåtare: Hjälmeby, Anette Svea Birgitta

Överlåtare: Hjälmeby, Lars Tomas Edgar

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 11:28

Adress: Tallåsvägen 3, 78067 Sälen

Pris: 1 800 000 kr

Förvärvare: Gillerås, Susanne Yvonne

Förvärvare: Hedberg, Sven-Olof

Överlåtare: Atterfors, Lars Rune

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Skålmo 16:23

Adress: Skålmo 18A, 78064 Lima (Flera adresser finns)

Pris: 1 900 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Veronica Marina

Förvärvare: Magnusson, Knuts Pontus Christer Johan

Överlåtare: Simonsson, Erik Sture

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Östra långstrand 6:7

Adress: Östra Långstrand 212, 78068 Transtrand

Pris: 450 000 kr

Förvärvare: Åberg, Leif Fredrik

Förvärvare: Komulainen, Seppo Olavi

Överlåtare: Granström, Inger Elisabet

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Transtrands kyrkby 7:47

Adress: Ravinstigen 2, 78068 Transtrand

Pris: 710 000 kr

Förvärvare: Strandberg, Lars Peter

Förvärvare: Strandberg, Fia Annsofie Gudrun Alwine

Överlåtare: Högmans Dödsbo, Iro Konrad Alvar

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Västra sälen 1:76

Adress: Frostslingan 12, 78067 Sälen

Pris: 2 700 000 kr

Förvärvare: Skoglund, Ann Cecilia

Förvärvare: Skoglund, Lars Peter

Överlåtare: SkiStar Aktiebolag

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Malung-Sälen Sörsjön 10:5

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Eriksson, Camilla Elisabeth

Överlåtare: Andersson, Aron Karl-Inge

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Gusjön 4:229

Adress: Regnbågsvägen 754, 78068 Transtrand

Pris: 600 000 kr

Förvärvare: Kläppen Lodge AB

Överlåtare: Törner, Dick Robert

 

Gagnef

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Gagnef Gärde 2:14

Adress: Gärde 16, 78530 Gagnef

Pris: 850 000 kr

Förvärvare: Olsson, Emma Belinda

Förvärvare: Gärds, Lars-Olof Arne

Överlåtare: Heikkinen, Oona Tuulikki

Överlåtare: Bergman, Erik Daniel

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Gagnef Moje 16:4

Adress: Mojevägen 14, 78530 Gagnef

Fastighet: Gagnef Moje 16:7

Adress: saknas

Fastighet: Gagnef Moje 34:5

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Brodén, Nils Magnus

Överlåtare: Brodén, Nils Magnus

Överlåtare: Lärka, Anna Maria Christina

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Gagnef Hovänget 2:11

Adress: Lundin Oskars Väg 15, 78560 Djurås

Pris: 1 500 000 kr

Förvärvare: Ratt o Roder AB

Överlåtare: Neijbert, Thomas Enar

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Gagnef Bäsna 34:59

Adress: saknas

Pris: 75 000 kr

Förvärvare: Wahlberg, Elena

Överlåtare: GAGNEFS KOMMUN

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Gagnef Moje 5:56

Adress: Tjärnhedsvägen 13, 78530 Gagnef

Pris: 1 300 000 kr

Förvärvare: Larsson, Sparf Alexandra Marie

Förvärvare: Åberg, Markus Björn Ola

Överlåtare: Pellebergs, Lars Erik

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Gagnef Sälje 38:1

Adress: Sälje 311, 78544 Dala-Floda

Pris: 0 kr

Förvärvare: Tillman, Åsa Marie

Överlåtare: Tillman, Johan Mattias

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Gagnef Bäckbyn 1:17

Adress: Stora Vägen 9, 78544 Dala-Floda

Pris: 240 000 kr

Förvärvare: Knutes, Bo Göran

Överlåtare: Bulka, Radoslaw

 

▶ Industrienhet, taxeringsvärde under 1  000 kr

Fastighet: Gagnef Björbo 43:6

Adress: saknas

Pris: 25 000 kr

Förvärvare: Jonsson, Bengt Erik

Överlåtare: Gustafsson, Räf Martin Gösta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Gagnef Syrholen 7:40

Adress: Flosjövägen 12, 78544 Dala-Floda

Pris: 0 kr

Förvärvare: Bengtsson, Gossas Lasse Anders Lennart

Förvärvare: Marr, Elisabet Anna Kristina

Överlåtare: Bengtsson, Britta Anna-Greta

 

Leksand

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Noret 31:19

Adress: Sturbåtsvägen 25, 79332 Leksand

Pris: 2 475 000 kr

Förvärvare: Råbock, Britt Margareta

Förvärvare: Råbock, Per Arvid

Överlåtare: Karlsson, Nils Torsten Mikael

Överlåtare: Karlsson, Laila Susanne Seija

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Rältlindor 7:11

Adress: Rältlindor Lindorvägen 4, 78550 Djura

Pris: 2 350 000 kr

Förvärvare: Årehed, Per Erik Severin

Förvärvare: Årehed, Heléne Maria Linnéa

Överlåtare: Lindholm, Emma Maria

Överlåtare: Svensson, Tony

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Leksand Sätra 15:27

Adress: saknas

Pris: 13 000 kr

Förvärvare: Andersson, Juvas Magnus

Överlåtare: Matsson, Göstas Inga Lilian

Överlåtare: Bergqvist, Anita Kristina

 

▶ Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad

Fastighet: Leksand Furan 4

Adress: Hjortnäsvägen 21A, 79331 Leksand

Pris: 6 000 000 kr

Förvärvare: LEKSANDS KOMMUN

Överlåtare: Reimer, Ilse Marie

Överlåtare: Reimer, Erik Rickard Berntsson

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Hagbacken 16

Adress: Halvardsgatan 2A, 79332 Leksand

Pris: 0 kr

Förvärvare: Israelsson, Eva Margareta Alfhild

Överlåtare: Ekholm, Sven Uno Ingemar

Överlåtare: Ekholm, Maj Solveig Helena

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Leksand Hästberg 2:21

Adress: Hästberg Mörkängena 21, 79392 Leksand

Pris: 0 kr

Förvärvare: Johansson, Per Anders

Överlåtare: Johansson, Kirsti Marja

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Leksand Risa 3:9

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Sätra 14:12

Adress: Säterbodarna 26, 79390 Leksand

Pris: 10 000 kr

Förvärvare: Andersson, Juvas Magnus

Överlåtare: Skalk, Per Olof

Överlåtare: Skalk, Lars Erik Valdemar

Överlåtare: Skoglund, Eva Kristina

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Leksand Västanvik 118:7

Adress: saknas

Pris: 150 000 kr

Förvärvare: Snis, Pär Ingemar

Förvärvare: Snis, Anette Kristina

Överlåtare: FREVIK CONSULT AB

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Holen 26:9

Adress: Finnvägen 8, 79340 Insjön

Pris: 580 000 kr

Förvärvare: Sundmark, Hans Erik

Överlåtare: Blomqvist, Beda Elisabet

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Tunsta 17:8

Adress: Tunstavägen 9, 79340 Insjön

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Pellas, Sara Ulrika

Förvärvare: Pellas, Mats Pär Anders

Överlåtare: Öhman, Per Anders

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Leksand Alvik 166:5

Adress: saknas

Pris: 20 000 kr

Förvärvare: Änges, Kjell Rodny

Överlåtare: Brask, Erik Göran Skinnar

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Leksand Almo 192:1

Adress: Almo Råbäcksvägen 17, 79397 Siljansnäs

Fastighet: Leksand Näsbyggebyn 82:1

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Hammarbäck, Ulla-Britt Agneta

Överlåtare: Hammarbäck, Bengt Ingvar

 

Rättvik

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Bingsjö 41:1

Adress: Bingsjö Dalstugavägen 16, 79026 Enviken

Pris: 0 kr

Förvärvare: Sigg, Bo-Åke

Överlåtare: Österlund, Ulrika Birgitta Johanna

Överlåtare: Sigg, Bo-Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Söderås 15:16

Adress: Söderås Klockargatu 3, 79590 Rättvik

Pris: 3 600 000 kr

Förvärvare: Jansson, Gun Ketti Elise

Förvärvare: Jansson, Carl Bengt David

Överlåtare: Wallin, Eva Patricia

Överlåtare: Granhagen, Olof Richard

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Söderås 35:9

Adress: Söderås Niåkersgatu 7, 79590 Rättvik

Pris: 1 600 000 kr

Förvärvare: Forsberg, Lennart Peter Niklas

Förvärvare: Mattsols, Fanny Mikaela

Överlåtare: Möller, Eva-Lotta Sivan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Utby 14:25

Adress: Utby Stationsvägen 4, 79590 Rättvik

Pris: 1 350 000 kr

Förvärvare: Pehrs, Torun Margareta

Förvärvare: Eriksson, Bond Per-Erik

Överlåtare: Alstermark, Ingrid Gunilla

Överlåtare: Alstermark, Bo Sixten

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Vikarbyn 52:12

Adress: Täppvägen 15, 79570 Vikarbyn

Pris: 1 200 000 kr

Förvärvare: Malmgren, Bengt-Olof

Förvärvare: Malmgren, Maria

Överlåtare: Ingrid Böhlmarks dödsbo

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Rättvik Stumsnäs 252:2

Adress: saknas

Pris: 170 000 kr

Förvärvare: Back, Göran

Förvärvare: Helin, Margareta Ann-Cathrin

Förvärvare: Back, Anders

Överlåtare: BERGVIK SKOG VÄST AB

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Vikarbyn 52:12

Adress: Täppvägen 15, 79570 Vikarbyn

Pris: 0 kr

Förvärvare: Ingrid Böhlmarks dödsbo

Överlåtare: Böhlmark, Gunn Ingrid

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Rättvik Östbjörka 11:11

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Östbjörka 11:10

Adress: Östbjörka Stora Vägen 32, 79591 Rättvik

Pris: 0 kr

Förvärvare: Nilsson, Mats Christer

Förvärvare: Löfgren, Per Klas-Åke

Förvärvare: Strömfors, Anna-Märta Karolina

Överlåtare: Nilsson, Åke Mats

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Boda 63:18

Adress: Boda Björkallén 71, 79596 Boda kyrkby

Fastighet: Rättvik Boda 63:9

Adress: saknas

Pris: 450 000 kr

Förvärvare: Andersson, Barbro Ingegerd

Överlåtare: Cook, Krång Kristina Margareta

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Rättvik Arvet 1:46

Adress: Furudals Bruk Hermansborgsvägen 101, 79070 Furudal

Pris: 95 000 kr

Förvärvare: Viinamäki, Linda Marie Therés

Förvärvare: Hansén, Mikael Magnus

Överlåtare: Lundqvist, Alf Greger

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Arvet 28:48

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Wallner, Tina Karin Ann-Catrin

Överlåtare: Strandin, Yngve Gustaf

 

▶ Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Rättvik Arvet 10:27

Adress: saknas

Fastighet: Rättvik Arvet 10:29

Adress: Arvet Gammelvägen 8, 79070 Furudal

Pris: 0 kr

Förvärvare: Kallberg, Kjell Ivan

Överlåtare: Kallberg, Gerda Greta Kristina

 

Orsa

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Orsa Orsa kyrkby 108:46

Adress: Agdurvägen 3, 79432 Orsa

Fastighet: Orsa Hansjö 292:5

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Laggar, Eva Marianne

Överlåtare: Olsson, Hans Reinhold

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Orsa Skattungbyn 20:2

Adress: Landsvägen 450, 79495 Skattungbyn

Pris: 750 000 kr

Förvärvare: Nordfjell, Eva Ingegerd

Överlåtare: Johansson, David Axel Mikael

 

Älvdalen

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Älvdalen Evertsberg 40:8

Adress: Bosseldalsvägen 17, 79691 Älvdalen

Pris: 10 000 kr

Förvärvare: Midtgard, Egil Oddvar

Överlåtare: Arvidsson, Barbro Marianne

 

▶ Specialenhet, distributionsbyggnad

Fastighet: Älvdalen Östermyckeläng 4:53

Adress: saknas

Pris: 10 000 kr

Förvärvare: Fortum Distribution AB

Överlåtare: Fortum Dalälvens Kraft AB

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Älvdalen Lövnäs 1:48

Adress: Lövnäsvägen 34A, 78069 Sörsjön (Flera adresser finns)

Pris: 240 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Kjell Henrik

Förvärvare: Hällberg, Karin Cecilia

Överlåtare: FINNMARKENS KULTURFÖRENING

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Älvdalen Lillfjäten 5:93

Adress: Tjädervägen 20, 79090 Särna

Pris: 700 000 kr

Förvärvare: Andersson, Anders Tomas

Förvärvare: Dahl, Anders Göran

Förvärvare: Dahl, Inger Anneli

Överlåtare: Skantze, Gun Berit

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Älvdalen Idre 80:3

Adress: Idre Fjäll 790A, 79091 Idre (Flera adresser finns)

Pris: 2 300 000 kr

Förvärvare: BENGT HEDENSKOG BYGGNADS AB

Överlåtare: Sweden Re – filial till SCOR Global Life SE

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Älvdalen Idre 80:124

Adress: Idre Fjäll 62B, 79091 Idre

Fastighet: Älvdalen Idre 80:125

Adress: Idre Fjäll 62A, 79091 Idre

Pris: 758 000 kr

Förvärvare: WSP SVERIGE AB

Överlåtare: WSP ENVIRONMENTAL AB

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Älvdalen Floåsen 19:26

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Grövelsjöns Fjällby AB

Överlåtare: Eggen, Ruth, Dödsbo

Överlåtare: Jakobsson, Bengt Georg

Överlåtare: Kindlund, Jenny Anita

Överlåtare: JAKOBSSONS DÖDSBO, GEORG

Överlåtare: Nisén, Erik Jacob

Överlåtare: PERSSONS DÖDSBO, PALMA JOHANNA

 

Mora

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Mora Gesunda 40:12

Adress: saknas

Pris: 350 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Kjell Sigvard Rune

Överlåtare: Näs, Leif Gunnar

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Mora Ryssa 163:3

Adress: Håvånäsvägen 12, 79292 Mora

Pris: 0 kr

Förvärvare: Forsberg, Dan Michael

Överlåtare: Albertsson, Mona Susanne

Överlåtare: Forsberg, Dan Michael

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Mora Noret 8:93

Adress: Lasarettsvägen 22B, 79251 Mora

Pris: 0 kr

Förvärvare: Wikstrand, Fredrik Erik

Överlåtare: Wikstrand, Rull Gunilla Margareta

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Mora Bonäs 19:9

Adress: Bonäs Södra Bygata 45, 79295 Mora

Pris: 0 kr

Förvärvare: Lindén, Mait Mari

Överlåtare: Andersson, Mait

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Mora Finngruvan 12:6

Adress: Gruvgatan 40, 79292 Mora

Pris: 0 kr

Förvärvare: Lind, Per Mikael

Överlåtare: Lind, Barbro Mildred Eivor

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Mora Vika 238:27

Adress: Råbäcken 23, 79292 Mora

Fastighet: Mora Vika 238:28

Adress: Råbäcken 24, 79292 Mora

Pris: 840 000 kr

Förvärvare: Persson, Sonia Siew Yen

Överlåtare: Szalata, Sigrid

Överlåtare: Merkel, Andreas

Överlåtare: Szalata, Michael

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Mora Finngruvan 33:12

Adress: saknas

Fastighet: Mora Finngruvan 29:5

Adress: saknas

Fastighet: Mora Finngruvan 31:1

Adress: saknas

Fastighet: Mora Finngruvan 33:15

Adress: saknas

Fastighet: Mora Finngruvan 33:8

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Lind, Bo Ingemar

Överlåtare: Lind, Barbro Mildred Eivor

 

▶ Industrienhet, annan tillverkningsindustri

Fastighet: Mora Utmeland 569:2

Adress: Vattugatan 8, 79236 Mora

Pris: 515 000 kr

Förvärvare: MORAVA FASTIGHETS AB

Överlåtare: MORA KOMMUN

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad

Fastighet: Mora Gruddbo 217:1

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Berglund, Per Anders

Överlåtare: Flinth, Nils Gunnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Mora Vattnäs 69:9

Adress: Orrkuppsvägen 12, 79297 Mora

Pris: 0 kr

Förvärvare: Christina Hermansdotter Blancos dödsbo

Överlåtare: Blanco, Christina Hemansdotter

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Mora Selja 419:1

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Svenssons Dödsbo, Margareta

Överlåtare: Svensson, Grund Signhild Margareta

 

Falun

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Hälsinggården 1:355

Adress: Blockhusvägen 16, 79145 Falun

Pris: 1 640 000 kr

Förvärvare: Söderlund, Hans Daniel Rickard

Förvärvare: Lundberg, Märta Annika

Överlåtare: Hellström, Annika Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Daglöstäkten 1:76

Adress: Krokvägen 16, 79152 Falun

Pris: 0 kr

Förvärvare: Gustafsons Dödsbo, Lars

Överlåtare: Gustafsson, Lars

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Falun Stora källviken 1:137

Adress: Britta Hazelius Väg 22, 79155 Falun

Pris: 392 000 kr

Förvärvare: Barth, Anders Markus

Förvärvare: Barth, Jenny Maria

Överlåtare: Lilla Källviken AB

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Skullan 3

Adress: Mormorsgatan 13, 79162 Falun (Flera adresser finns)

Pris: 0 kr

Förvärvare: Olof Sören Löfqvists dödsbo

Överlåtare: Löfqvist, Olof Sören

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Hälsinggården 4:118

Adress: Ljungvägen 13, 79145 Falun

Pris: 0 kr

Förvärvare: Jungell, Frida Carina

Förvärvare: Backman, Leif Jan-Olof

Överlåtare: Backman, Odd Torleif

Överlåtare: Backman, Göt Sigrid Anna Katarina

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Fastighet: Falun Lunsta 8

Adress: Matsarvsvägen 15, 79177 Falun

Pris: 1 779 000 kr

Förvärvare: VVSteknik Gävle Dala AB

Överlåtare: VVSteknik Rörinspektion och Rörinfodring Gävle Dala AB

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Kyrkvaktaren 20

Adress: Norra Mariegatan 2A, 79172 Falun

Pris: 2 675 000 kr

Förvärvare: Orre, Sara Li Beate

Förvärvare: Torstensson, Per-Ove Lennart

Överlåtare: Backer-Meurkes Dödsbo, Anita

Överlåtare: Backer-Meurke, Anita Birgitta

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Falun Korsarvet 1:10

Adress: Korsarvsvägen 15, 79194 Falun

Fastighet: Falun Korsarvet 1:19

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Lindh, Kurt Torbjörn Heimer

Överlåtare: Egnell, Sylvia Dagmar Maria Heimersdotter

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Mårbacka 6

Adress: Vårlidsvägen 15, 79137 Falun

Pris: 0 kr

Förvärvare: Höög, Ingrid Catharina

Överlåtare: Höög, Carl Magnus Helge

Överlåtare: Höög, Ingrid Catharina

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Falun Vika kyrkby 37:27

Adress: Stora Risö 16, 79195 Falun

Pris: 0 kr

Förvärvare: Westlund, Birgit Ingegärd

Överlåtare: Westlund, Sven Olof

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Borgärdet 62:6

Adress: Gläntan 5, 79023 Svärdsjö

Pris: 0 kr

Förvärvare: Jansson, Isabell

Överlåtare: Jansson, Isabell

Överlåtare: Larsson, Björn Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Borgärdet 39:7

Adress: Kvarnvägen 16, 79023 Svärdsjö

Pris: 0 kr

Förvärvare: Karlsson, Anna Sofia Helena

Överlåtare: Karlsson, Karl Erik

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Falun Övertänger 21:10

Adress: Tängerkölen 13, 79026 Enviken (Flera adresser finns)

Pris: 1 270 000 kr

Förvärvare: Berg, Ingrid Anna Kristina

Förvärvare: Johansson, Jan-Erik

Överlåtare: Kulas, Barbro Gunnel

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Övertänger 35:8

Adress: Övertänger 179, 79026 Enviken

Pris: 0 kr

Förvärvare: Ann-Mari Johanssons dödsbo

Överlåtare: Johansson, Anne-Marie

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Klockarnäs 29:6

Adress: Kallmoravägen 9, 79026 Enviken

Pris: 670 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Erik Robert

Överlåtare: Sjödéns Dödsbo, Birger Vilhelm

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Gopa 19:4

Adress: Prosgårdarna 1, 79022 Sågmyra

Pris: 0 kr

Förvärvare: Strand, Sven Fredrik

Överlåtare: Strand, Sven Tore

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Västanberg 10:25

Adress: Västanberg 63, 79021 Bjursås

Pris: 0 kr

Förvärvare: Sturk, Lennart Ludvig

Överlåtare: Sturk, Karin Maj Britt

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Falun Baggbo 8:6

Adress: saknas

Pris: 10 000 kr

Förvärvare: Rapp, Sven Mikael

Överlåtare: Andersson, Erik Artur

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Falun Baggbo 13:3

Adress: Baggbo 1, 79021 Bjursås

Pris: 650 000 kr

Förvärvare: Stenberg, Gunnar Lars-Erik

Förvärvare: Danielsson, Malin Christina

Överlåtare: Andersson, Erik Artur

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Bjursås prästgård 1:30

Adress: Prästslingan 1, 79021 Bjursås

Pris: 0 kr

Förvärvare: Bo Anders Bloms dödsbo

Överlåtare: Blom, Bo Anders

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Falun Baggbo 15:4

Adress: saknas

Pris: 338 000 kr

Förvärvare: Danielsson, Bengt-Erik Viktor

Överlåtare: Andersson, Erik Artur

 

Borlänge

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Borlänge Gagnbro 1:46

Adress: saknas

Pris: 55 000 kr

Förvärvare: Drozdovs, Märcis

Överlåtare: Aspelin, Olof Albert

 

▶ Hyreshusenhet, tomtmark

Fastighet: Borlänge Sims 2

Adress: saknas

Pris: 2 000 000 kr

Förvärvare: HAGASHOPEN AB

Överlåtare: Sverige Vagnen AB

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Skrivaren 4

Adress: Lergatan 20, 78435 Borlänge

Pris: 3 675 000 kr

Förvärvare: Tinnerholm, Bernt Inge Fredrik

Förvärvare: Tinnerholm, Anna Angelica

Överlåtare: Svensson, Jon Erik

 

▶ Hyreshusenhet, tomtmark

Fastighet: Borlänge Gylle 2:42

Adress: saknas

Pris: 3 500 000 kr

Förvärvare: Boro Väst 4 AB

Överlåtare: Stelius, Katarina Maria

Överlåtare: Stelius, Hans Karl Gustaf

Överlåtare: Stelius, Lars Karl Gustaf

Överlåtare: Stelius, Nils Karl Gustaf

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Lerbäcken 6:3

Adress: Trollebo 831, 78197 Borlänge

Pris: 100 000 kr

Förvärvare: Axelsson, Lynn Sofia Margaretha

Förvärvare: Vikman, Klas Åke

Överlåtare: Axelsson, Nils Lennart

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Johanna 13

Adress: Lapp Anders Väg 74, 78456 Borlänge

Pris: 1 800 000 kr

Förvärvare: Persson, Malin Kristina

Förvärvare: Hansson, Per Thomas

Överlåtare: Gustavsson, Anna Reena Margareta

Överlåtare: Niittula, Tommy Mickael

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Riset 3

Adress: Glättargatan 17, 78467 Borlänge

Pris: 1 100 000 kr

Förvärvare: Taavo, Anders Mathias

Överlåtare: Per Sigurd Anderssons dödsbo

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Krampan 3

Adress: Åselbygatan 16, 78462 Borlänge

Pris: 3 185 000 kr

Förvärvare: Radwan, Tommy

Förvärvare: Muttonen, Anna Maria Helena

Överlåtare: Narto, Britt Annmari

Överlåtare: Narto, Tony Valteri

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Staven 13

Adress: Hindergatan 15, 78468 Borlänge

Pris: 1 550 000 kr

Förvärvare: Lindgren, Birger Kenneth

Förvärvare: Lindgren, Gudrun Maria

Överlåtare: Lindquist, Gunilla Viola

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Omröraren 4

Adress: Holländargatan 64, 78466 Borlänge

Pris: 1 100 000 kr

Förvärvare: Maanselkä, Thomas Mikael Sebastian

Förvärvare: Fors, Josefine Elenore

Överlåtare: Jonsson, Kåre Arnold Morgan

Överlåtare: Jonsson, Bert Roger Clifford

 

▶ Specialenhet, distributionsbyggnad

Fastighet: Borlänge Forsa 46:186

Adress: saknas

Pris: 10 000 kr

Förvärvare: Fortum Distribution AB

Överlåtare: Fortum Dalälvens Kraft AB

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Idkerberget 6:30

Adress: Ringvägen 19A, 78199 Idkerberget

Pris: 1 350 000 kr

Förvärvare: Anderson, Nils Henrik Erland

Överlåtare: Landegren, Anna Helena

Överlåtare: Landegren, Lars-Åke Tony

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Penningen 2

Adress: Myntgatan 3, 78454 Borlänge

Pris: 0 kr

Förvärvare: Axelsson, Arne Mattias

Överlåtare: Axelsson, Arne Mattias

Överlåtare: Hedberg, Petra Malin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Kristoffer 20

Adress: Mets Eriks Väg 49, 78456 Borlänge

Pris: 1 000 000 kr

Förvärvare: Fredriksson, Olov Rickard

Överlåtare: Mårdners Dödsbo, Matti Kullervo

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Rivaren 2

Adress: Holländargatan 83, 78466 Borlänge

Pris: 0 kr

Förvärvare: Eriksson, Ina Signe Kristina

Överlåtare: Bergman, Bror Lars Niklas

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Borlänge Sunnanö 13:2

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Bellskog, Per Åke

Överlåtare: Bellskog, Anita Else-Marie

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Torsångs prästgård 28:3

Adress: Torsvägen 16, 78194 Borlänge

Pris: 2 000 000 kr

Förvärvare: Runegård, Frida Johanna Sofia

Förvärvare: Östh, Per Tony

Överlåtare: Nyström, Inga Elisabeth

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Borlänge Burgrevgården 1:5

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Hellström, Karl Robert

Överlåtare: Hellström, Karl Henry

Överlåtare: Hellström, Birgit Ingegerd

 

Säter

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Säter Gruvriset 15:1

Adress: Bispberg 141, 78390 Säter

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Franzén, Peter Mikael

Överlåtare: Lagerstrand, Karin Gunvor

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Säter Näcken 3

Adress: Malmsteinsgatan 13, 78334 Säter

Pris: 1 275 000 kr

Förvärvare: Degerman, Malin Margareta

Förvärvare: Degerman, Bengt Otto Johan

Överlåtare: Linnholt, Robert Krister

 

Hedemora

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Hedemora Hammaren 6

Adress: Västra Järnvägsgatan 5, 77635 Hedemora

Fastighet: Hedemora Hammaren 22

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Åkerblom, Barbro Anita

Överlåtare: Åkerblom, Sven Anund

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Hedemora Vikmanshyttan 4:63

Adress: Mats Jansvägen 9, 77670 Vikmanshyttan

Pris: 1 100 000 kr

Förvärvare: Bergström, Ann-Charlotte

Förvärvare: Hanis, Johan Bertil

Överlåtare: Lindström, Maria Carina

 

Avesta

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Kullen 3

Adress: Villagatan 9, 77440 Avesta

Pris: 3 100 000 kr

Förvärvare: Ramsell, Thomas Owe

Överlåtare: Jimmy Sölve Henrik Nilssons dödsbo

Överlåtare: Nilsson, Elsa Anita

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Horndals bruk 2:31

Adress: Grönsinkavägen 19, 77468 Horndal

Pris: 1 300 000 kr

Förvärvare: Litzell, Anna Sabina

Förvärvare: Krantz, Karl Peter Emanuel

Överlåtare: Gustafsson, Kjell Olov

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Avesta Björk 3:1

Adress: Björk 20, 77499 By kyrkby

Pris: 0 kr

Förvärvare: Evertsson, Anna Viktoria

Överlåtare: Evertsson, Olof Bertil

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Östanhede 28:1

Adress: Källmossvägen 22, 77498 Horndal

Pris: 0 kr

Förvärvare: Holm, Charlott Maria

Överlåtare: Ramsell, Thomas Owe

Överlåtare: Holm, Charlott Maria

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Avesta Horndalsbyn 13:8

Adress: Byvalla 8, 77468 Horndal

Pris: 202 000 kr

Förvärvare: null

Överlåtare: null

Överlåtare: null

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Avesta Färjan 11:4

Adress: Färjan 20, 77499 By kyrkby

Pris: 0 kr

Förvärvare: Götschl, Konrad

Överlåtare: Götschl, Gisela Elfriede Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Horndalsbyn 12:21

Adress: Linjevägen 4, 77468 Horndal

Pris: 425 000 kr

Förvärvare: Buckley, Ann Kristina

Överlåtare: Gonzalez Escobar, Gabriel Hernan

Överlåtare: Luengo Ormeno, Pamela Alejandra

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Avesta By-born 2:1

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Evertsson, Mia Elisabeth

Överlåtare: Evertsson, Olof Bertil

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Lokföraren 16

Adress: Lokförargränd 30, 77551 Krylbo

Pris: 0 kr

Förvärvare: Johansson, Ulla-Karin Maria

Överlåtare: Holmlund, Ulla Marianne

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Avesta Gammelgård 2:18

Adress: Gammelgård 34, 77595 Folkärna

Pris: 680 000 kr

Förvärvare: Engström, Elin Alva

Förvärvare: Engström, Björn Daniel

Överlåtare: Gustavsson, Benny Magnus

Överlåtare: Johansson, Sara Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Skogsbo 46:12

Adress: Grytnäsvägen 24, 77462 Avesta

Pris: 0 kr

Förvärvare: Olsson, Anna-Karin Margaretha Nana

Överlåtare: Olsson, Per Andreas

Överlåtare: Olsson, Anna-Karin Margaretha Nana

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Rutbo 1:27

Adress: Odongränd 4, 77462 Avesta

Pris: 0 kr

Förvärvare: Carlsten, Rolf Johan

Överlåtare: Carlsten, Rolf Johan

Överlåtare: Carlsten, Malin Charlotta

 

Ludvika

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Pilfinken 7

Adress: Timjanstigen 7, 77143 Ludvika

Pris: 0 kr

Förvärvare: Winroth, Maria Helena

Överlåtare: Winroth, Maria Helena

Överlåtare: Andersson, Erik Pontus

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Unionen 8

Adress: Bergsmansgatan 10, 77135 Ludvika

Pris: 1 870 000 kr

Förvärvare: Mohamed Zavahir, Jainulabdeen

Förvärvare: Zavahir, Renoza

Överlåtare: Zhang, Linlin

Överlåtare: Meng, Guanqun

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Ludvika Dagkarlsbo 1:28

Adress: saknas

Pris: 160 000 kr

Förvärvare: Höglund, Bo Erik Göran

Förvärvare: Höglund, Britt-Marie

Överlåtare: Engzell, Mats Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Nitten 1:8

Adress: Tallbacken 17, 77290 Grängesberg

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Norrthon, Back Marit Ulrika

Överlåtare: Eriksson, Camilla Christina

 

▶ Industrienhet, reparationsverkstad

Fastighet: Ludvika Sunnansjö 10:5

Adress: Väsmanvägen 53, 77012 Sunnansjö

Pris: 450 000 kr

Förvärvare: GRANGÄRDE BILDEMONT. BÄRGNING & SERVICE AB

Överlåtare: STIG TORSTENSSONS MOTOR OCH MEKANISKA AB

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Ludvika Säfsen 2:239

Adress: Säfsbyn 22, 77010 Fredriksberg

Pris: 110 000 kr

Förvärvare: Mattsson, Kristina Elisabeth

Förvärvare: Viman, Björn Birger

Överlåtare: Karlsson, Anna Helene

Överlåtare: Karlsson, Stefan Göran

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Sköttorpet 1:21

Adress: Sporrtorpsvägen 4, 77240 Grängesberg (Flera adresser finns)

Fastighet: Ludvika Sköttorpet 1:22

Adress: saknas

Pris: 925 000 kr

Förvärvare: Danielsson, Anna Carola

Förvärvare: Danielsson, Lars Bertil Robert

Överlåtare: Hietanen, Per Jonny

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Ludvika Rifallet 9:8

Adress: Rifallsvägen 9, 77290 Grängesberg

Pris: 0 kr

Förvärvare: Karlsson, Leif Torbjörn

Överlåtare: Karlsson, Inger Gunilla

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 4:397

Adress: Logvägen 1, 77013 Grangärde

Pris: 975 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Sven Thomas

Förvärvare: Bredenberg, Terese Anneli

Överlåtare: Lar, Erik Jonny

Överlåtare: Lar, Birgitta Marianne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Sporrtorpet 1:37

Adress: Sporrtorpsvägen 13D, 77240 Grängesberg

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Nylund, Stig Arne Kalevi

Förvärvare: Gustafsson, Sara Helena Margareta

Överlåtare: Gustafsson, Jens Lars