”Vi samarbetar inom hela Mälardalen”

Allt vanligare med helikopter inom vården.
Textstorlek:

Nu kommer helikoptrarna in i vårdkedjan i rask takt. Åtta regioner i landet har dem redan och varje helikopter gör i snitt 1 000 akutflygningar per år.

Nyligen tecknade Region Örebro län ett samarbetsavtal med Värmland om ambulanshelikoptrars användning i akutvårdskedjan.

Redan finns den här verksamheten i till exempel Uppsala, och med samverkansavtal med andra landsting och regioner.

– Dalarna hänger på också, säger Fredrik Larsson (M), landstingsråd i Värmland.

– I första hand handlar det om att transportera patienter som finns i oländig terräng. Vården blir jämlikare och vi har större möjlighet att ge högspecialiserad vård snabbt.

Värmland har redan runt 500 helikopterutryckningar per år från Karlstad. I Göteborg körs 2 000 uppdrag om året.

Nu fyller Örebro län på med runt 100 årliga resor. Hälften av kostnaden betalas i abonnemangsavgift, andra hälften efter utryckningar.

Det handlar om medicinskt prioriterade resor. Förutom piloten medföljer i helikoptern en narkosläkare och en sjuksköterska som dessutom har viss pilotvana, ifall något skulle hända ordinarie pilot under utryckning.

– Det här är absolut en del i framtidens sjukvård, ett bra komplement, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionordförande i T-län.

– Vi tar sjukvården till patienten. Vi kan göra en snabb medicinskt bedömning på plats och förbereda sjukhuset på vad som väntar.

– Prio ett är trafikolyckor, hjärtinfarkter och stroke. Exempel på restid: Karlstad – Vinön på 13 minuter. Det är raka vägen i 250 km i timmen som gäller med helikopter.

”Luftambulansen” används till 85 procent i primäruppdrag. De åtta regionerna har alltid en ambulans som är i tjänst och redo 24 timmar om dygnet.

Fler och fler sjukdomstillstånd som kräver snabbinsats kan också förbehandlas i helikoptern; kranskärlsoperationer, ballongsprängningar, propplösande behandling…

Rickard Simonsson är regiondirektör:

– Det här är en växande verksamhet och vi samarbetar inom hela Mälardalen. Här kan vi vara med och dela på ekonomin på ett nytt sätt. Våra regioner är små och vi behöver samarbeta.

Rolf Johnsson