Svavelutsläpp minskar i skogen

Textstorlek:

30 års studier av flera hundra observationsytor (obsytor) i svenska skogar har följt skogsskadeutvecklingen samt gett ett unikt material om vilka effekter luftföroreningar har haft på skogen och dess ekosystem fram till år 2013.

Efter larm om skogsskador i mitten av 80-talet började Skogsstyrelsen följa utvecklingen av skogsskador. Nu har den samlade miljöövervakningen utvärderats av Lunds universitet och resultatet presenteras i en ny rapport.

– Nu, trettio år senare kan vi konstatera att skogen klarat sig bra. De senaste 20 åren har skadorna inte ökat. Vi ser också att de förödande svavelutsläppen minskat kraftigt, men att återhämtningen från försurningen av skogsmarken går långsamt, säger Sture Wijk, ekolog, Skogsstyrelsen.