Störst chans överleva hjärtstopp i T-län

Snabb insats på plats i ambulans är viktig. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Statistiken är entydig. Störst chans att överleva ett hjärtstopp har man i Örebro län – i hela landet.

Vid hjärtstopp är det bråttom. Tiden från larm till ambulansens ankomst kan vara avgörande. Och här är Örebro läns landsting snabbast i landet. Mediantiden är sju minuter.

Trots resurserna hos exempelvis Akademiska sjukhuset i Uppsala, eller den utbyggda akutvården i Sörmland och Västmanland, så ”straffar” ingen T-länet.

Statistiken talar om att 18 procent av dem som fått hjärtstopp utanför sjukhuset överlever i Örebro län. I Uppland är siffran något lägre och i Västmanland, Gästrikland, Sörmland och Dalarna är den ännu lägre.

Halland är näst bäst i landet med närmare 15 procents överlevnadsgrad. Sedan finns det delar av landet, särskilt Norrland, där siffrorna är betydligt sämre. Som lägst bara drygt fyra (!) procent.

Förklaring?

–    Tidigt larm, tidig hjärt- och lungräddning, tidig defibrillering, säger kardiologens överläkare på USÖ, Thomas Kellerth.

–    Det handlar om en hel kedja. Och vi har nu många länsbor som lärt sig hjärt- lungräddning, vilket gör att när ambulansen anländer går det smidigt att ta över.

–    Dessutom har vi idag defibrillatorer (hjärtstartare) utplacerade på många håll i länet.

–    Vidare är det viktigt att ambulansen kommer iväg tidigt så vi kan vara på plats snabbt och hjärtstarta tidigt.

Sedan ska man komma ihåg att länen ser olika ut. Dalarnas långsträckta län, med stor glesbygd, är naturligtvis extra hårt utsatt här. Västmanland har också områden där det kan vara långt till ambulans. Eller som Thomas Kellerth säger:

Vi kan även tacka geografin. Vi har korta utryckningsvägar.

Andra åtgärder som är avgörande är modern intensivvård med bland annat mild kylbehandling och akut ballongvidgning av stängda kranskärl.

Statistiken bygger på färska siffror från Svenska Hjärt- och lungräddningsregistrets årsrapport för 2014.

 Rolf Johnsson