Redo för ett nytt uppdrag

När det gäller frågor om taltidningen är det Maud Malmström och Annika Widell på kundtjänst man skall ringa. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

Som vi på Dalabygden tidigare berättat utökar vi servicen för våra prenumeranter genom att lansera taltidningen. Nu är all teknik på plats vilket ger personer med någon form av läsnedsättning möjlighet att även i fortsättningen läsa Dalabygden
För mer information vänder man sig till Sveagruppens kundtjänst vilka har svar på alla frågor.

Det händer då och då att prenumeranter ringer och säger att de tyvärr måste säga upp prenumerationen för att de av olika anledningar inte klarar av att läsa tidningen.

– Nu kan de få information om att de kan prenumerera på taltidningen istället, berättar Stefan Näslund, konsult på Myndig-heten för tillgängliga medier, MTM. Det är MTM som ser till att den nya taltidningstjänsten som Dalabygden erbjuder skall fungera. Men kundkontakten sköts alltså av Sveagruppens kundtjänst vilka har utbildats av MTM.

– Det är förstås viktigt att de som ska tala med prenumeranterna vet vad det är de erbjuder, säger Stefan Näslund.

Taltidningar har funnits i många år hos de flesta dagstidningar, men de distribuerades då via radions P1-nät om nätterna och var inte helt lätta att hantera för prenumeranterna. Det gick till exempel inte att bläddra i taltidningen och välja de nyheter och annonser som man var intresserad av.

– Men det är annat nu, i princip kan du läsa taltidningen på samma sätt som när du får den fysiskt i brevlådan.

Det enda man inte kan få tillgång till är bilder och annonser som bygger på bilder. Alla artiklar och alla radannonser, som familje-annonser och de som sorterar under Sveabörsen, kommer med. Och självklart har abonnenter på taltidningen samma möjlighet som alla andra att annonsera gratis i Sveabörsen varje vecka.

Vi har tidigare berättat om vilka möjligheter som finns och på vilka olika sätt taltidningen kan levereras. Under utbildningen hos MTM fick kundtjänstpersonalen en djupare inblick i hur det fungerar.

– Det var jätteintressant. Och det känns spännande att ha något nytt att erbjuda. Det här ska bli riktigt roligt, säger Annika Widell som tillsammans med Maud Malmström ansvarar för kundtjänsten.

Och det är inte bara synskadade som får prenumerera. Det finns ett antal olika funktionsstörningar – som exempelvis autism eller dyslexi – som också räknas in bland personer med läsnedsättning och som har rätt till taltidningsservice.

Ulf Kriström

 

FOTNOT: Sveagruppen är den mellansvenska tidningskoncern som Dalabygden ingår i.

Annika Widell och Maud Malmström nås på telefon: 020-36 12 92.