Historisk räntesänkning gör bolån än mer attraktiva

Textstorlek:

Riksbankens historiska räntesänkning till minus 0,1 procent gör bolån ännu mer attraktiva som placeringar för bankerna.

Att låna ut pengar till hushåll med ett småhus som säkerhet ger banken nästan två procents ränta. Dagens riksbanksbeslut måste leda till lägre bolåneräntor för hushållen.

– Dagens sänkning av reporäntan gör pengar billigare än någonsin, konstaterar Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarnas Riksförbund.

Daniel Liljeberg säger vidare att bankernas jakt på avkastning kommer att bli desperat. Då är bolån med panter i svenska bostäder mycket attraktiva och ett prisfall på bolåneräntorna måste bli följden.

Riksbankens räntesänkning innebär att bankerna får allt svårare att placera överskottskapital. Att sätta in det hos Riksbanken kommer inte att ge avkastning, utan tvärtom kosta bankerna pengar.

– Att låna ut ett par – tre miljoner kronor till hushåll med ett småhus som säkerhet och få nästan två procents ränta är en extremt god affär för banken, säger Daniel Liljeberg.

Mot bakgrund av de upplåningskostnader som bankerna kommer att få framöver blir listräntor på 2,15 procent och förhandlade räntor kring 1,70 procent helt barockt enligt Liljeberg.

– De måste ner ordentligt nu, säger Daniel Liljeberg.