Förening köper nybyggd kyrkbåt

Delar av Södra Venjans Hembygdsförenings styrelse. Fr v Tony Eriksson, Iréne Runnqvist, Anita Klasa och ordföranden Britt-Marie Modig. Foto: Hans Lundin
Textstorlek:

De 46 personerna i Södra Venjans Hembygdsförening kan ha köpt den sista kyrkbåten som tillverkats i Dalarna. Kanske också i hela Sverige.

Föreningen bildades i maj 1987 och verkar i byarna Gävunda, Landbobyn och Finngruvan som är en del av Venjans socken i Mora kommun och ligger precis där Mora, Malungs och Vansbro kommuner möts. Dokument styrker att området varit befolkat sedan 1400-talet. Vid en folkräkning 1907 hade Söromsjöbyarna, dit även Kättbo, Siknäs och Johannisholm räknas, nästan 800 innevånare. Vid en motsvarande räkning år 2000 bodde strax över 250 i de nämnda byarna.

Trots att befolkningen minskar bevarar Hembygdsföreningen traktens kulturella historia. Bland annat genom att förvalta den unika Gammelgården i Landbobyn. Gården inrymmer inventarier, klädesplagg och särskilt de redskap som hörde till Venjans sockens mest framträdande hantverk. Laggning och båtbyggeri.

Därför är det lätt att förstå att den båtansvarige Tony Eriksson kände nära nog förtvivlan då han sommaren 2013 upptäckte att föreningens gamla kyrkbåt för all framtid var så skadad att den inte gick att reparera längre. Det var en av ålder avsomnad kyrkbåt det handlade om. Byggd 1845 av Knuts Mårten Matsson på Sollerön.

Hembygdsföreningen sammanträdde redan samma höst och beslutade att låta skaffa en ny kyrkbåt. Uppdraget gick till Arne Håll på Sollerön och nu står den nya farkosten klar att sjösättas så snart isarna går. (Detta skrev Dalabygden om vecka 5.)

– Vi la manken till allihop och ringde runt till tänkbara sponsorer och med hjälp av dessa och privatpersoner hade vi nästan fått ihop till hela kostnaden i februari året därpå, berättar Anita Klasa.

200 000 kronor kostade själva båten. Privatpersoner bidrog med träd till de sju och en halv meter långa rotstockarna.

– Båtbyggaren gick själv med markägarna och såg ut raka furor som växt sakta och stadigt, inflikar ordföranden Britt-Marie Modig.

Bland huvudsponsorerna märks Gävunda, Finngruvans, Landbobyns och Johannisholms besparingsskogar. Till dessa kommer Mora församling, Kulturnämnden i Mora och Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund. Enskilda personers bidrag och anordnade lotterier där gåvorna skänkts av olika företag i närområdet inbringade resten av pengarna. Vika Timmertransport åtog sig att forsla det timmer båten skulle byggas av och även att hjälpa till med transport av den färdiga farkosten hem till båthuset i Landbobyn.

– Båthuset flyttades från Johannisholm till Gammelgården i Landbobyn 1988 och det är bara lite kvar att fixa på det innan vi kan ta emot vår nya stolthet, säger Tony Eriksson med ett leende. Han har dragit ett stort lass med det rent praktiska omkring den nya kyrkbåten.

– Ja, det är Tony som får ihop alla roddare också, fortsätter Iréne Runnqvist.

Så förs den gamla traditionen vidare med ett gemensamt båtlag mellan byarna Gävunda, Landbobyn och Finngruvan. Den 5 juli är det dags för premiärrodden från Landbobyn till högtidsgudstjänsten i Siknäs kyrka där biskop Tomas Söderberg högtidstalar. Vattnäs Lilla Spelmanslag underhåller och inledningen på årets Sockenvecka som arrangeras av Venjans Intresseförening kan väl knappast starta högtidligare!

Södra Venjans Hembygdsförening svarar för tre återkommande evenemang varje år och de är: Nationaldagsfirandet 6 juni, midsommarfirandet 21 juni och kyrkbåtsrodden 5 juli som i år kommer att bli en historisk händelse på flera sätt.

Bygdens gamla tradition av båtbygge och kyrkbåtsrodd är åter en realitet och troligen kommer kyrkbåten med hemmahamn vid Gammelgården i Landbobyn att vara den sista kyrkbåt som byggs i Dalarna på väldigt länge. Kanske någonsin.

Hans Lundin