Fler bilar på vägarna

Vid utgången av 2014 hade Dalarna 57 bilar per 100 invånare. Foto: Kerstin Ericsson
Textstorlek:

Antalet bilar i Dalarna ökade under förra året. Vid utgången av 2014 hade Dalarna 57 bilar per 100 invånare vilket kan jämföras med rikssnittet på 47 bilar per 100 invånare. Under de senaste tio åren har biltätheten i Dalarna ökat från 52,5 till 57,1 bilar per 100 invånare.

– Med tanke på biltrafikens klimatpåverkan och trafikträngseln i vissa regioner kan man fråga sig om det är hållbart med en fortsatt ökning av antalet bilar, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.