Uppfinning skapar nya arbetstillfällen

Den nya dalauppfinningen handlar om att besikta järnvägsspår med en bil. Foto: Privat
Textstorlek:

En uppfinning från Dalarna har blivit en världsnyhet och leder nu till flera nya arbetstillfällen. Det är Raildoc, med verksamhet i Borlänge och Björbo, som har kommit på en ny metod för kontroll och mätning av järnvägsspår.

Uppfinningen presenterades i Mora och representanter från Inlandsbanan bekräftar att detta är framtidens arbetsmetod för banbesiktning.

En kort beskrivning av uppfinningen: De flesta järnvägsspår är inte helsvetsade utan innehåller skarvar mellan varje skena. Dessa skarvar måste vara på exakt avstånd mellan varandra för att förhindra olyckor i samband med extrem värme eller kyla.

Detta kontrollarbete har hittills gjorts manuellt. Personer har gått på spåren och kontrollerat skarvarna som finns var 8–40:e meter. Dessutom har de regelbundet mätt temperaturen på rälsen.

Det har varit ett mycket tids-ödande arbete. Bara på Inlandsbanans 104 mil mellan Mora och Gällivare finns 54 014 skarvar. Dessa personer går en mil per dag vilket innebär fyra till fem mil per vecka. Ett mycket tidsödande arbete. Enligt uppgift fungerar det så här på de flesta järnvägsspår runt om i världen.

Nu presenterar Raildoc ett fordon, som med hjälp av dator och kamera, sköter den kontrollen. Fordonet kör på spåret i cirka 20 kilometer i timmen och kan sedan leverera en högkvalitativ rapport om spårets kondition. Men hjälp av uppfinningen kan den 104 mil långa sträckan mellan Mora och Gällivare kontrolleras på 60 timmar. Det kan jämföras med månader av arbete, som hittills varit fallet.

– Det här är en uppfinning som väckt stor uppmärksamhet eftersom det förenklar arbetet så påtagligt. Vi tror att detta är unikt i världen, säger P-O Bergman, utvecklingschef på Raildoc.

Det här fordonet har en superavancerad teknik, som under färden kan registrera följande via en dator:

• Rälsens temperatur.

• Längden på varje räls.

• Mätning av öppningen mellan rälserna ner till 0,3 millimeters noggrannhet.

• Exakt GPS-angivelse för platsen där renovering bör ske.

• Längdmätning av spåren.

 

– Det stora hjälpmedlet är linjekameran som under färden kan ta 13 000 bilder i sekunden. Det innebär att vi kan presentera
exakta redovisningar av banans kvalitet, säger P-O Bergman.

Raildocs uppfinning har fått ett positivt mottagande inom branschen. Tomas Sjöblom, som är en av de drivande bakom projektet avslöjar att uppfinningen skapat arbetstillfällen:

– Ja, vi har redan fått flera uppdrag, trots att vi inte hunnit presentera nyheten ännu. Detta innebär flera nya arbetstillfällen till Dalarna, men jag kan tyvärr inte ännu avslöja hur många det kommer att bli.

Detta är ett resultat av ett långvarigt utvecklingsarbete som gjorts av åtta entreprenörer: Anders Bergman, P-O Bergman, Tomas Sjöblom, Jesper Engberg, Johan Blomkvist, Patrik Stenberg, John-Erik Rönnlund och Anders Gossas Eriksson.