Dalabygden satsar digitalt:

Taltidning ger möjligheter för nya och gamla läsare

”Ljudkvaliteten är sensationellt bra”, säger Bertil Pettersson, vd, Sveagruppen Tidnings AB. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

Dalabygden tar den digitala tekniken till hjälp för att serva sina prenumeranter – och helst också skaffa sig några nya. Lösenordet är taltidning.

En taltidning innehåller precis allt som denna papperstidning innehåller, med undantag för bilder. En syntetisk röst läser upp artiklar och precis som när man läser på papper kan man bläddra och prioritera och välja bort.

– Jag var lite skeptisk, säger Sveagruppens vd Bertil Pettersson, men ljudkvaliteten är sensationellt bra. Tekniken har gått framåt.

Vad som är taltidningens marknad återstår att se, men det finns en mycket tydlig målgrupp:

Personer med läsnedsättning. Många med läsnedsättning har förstås problem med synen, men gruppen är större än så. Personer med till exempel dyslexi eller afasi kan ha svårt att läsa en tidning.

– Och det finns ganska många, framförallt äldre, som har svårt att hålla i och bläddra i en fysisk tidning, säger Bertil Pettersson.

Men han ser också ytterligare en grupp som kan ha nytta och glädje av taltidningen. Nämligen de som brukar ha svårt att hinna med att läsa tidningen när den kommer i brevlådan.

Taltidningen levereras i några olika format och prenumeranten väljer fritt mellan appen Legimus i mobilen eller surfplattan och e-post i datorn.

Den kan också levereras till en taltidningsspelare som fungerar på samma sätt men utan dator.
En sådan kan man få låna utan extra kostnad.

– Och, säger Bertil Pettersson, ingen behöver vara rädd för tekniken. Alla med lässvårigheter som abonnerar på taltidningen kommer att få hjälp med installationen.

Lånet av spelaren och servicen servicen garanteras av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, som har den tekniska kompetensen och som lovar se till att allt fungerar.

Digitaliseringen av Dalabygden kommer att leda till en del andra förändringar också.

– Förbättringar, förtydligar Bertil Pettersson.

Vi återkommer till dessa förbättringar.

Ulf Kriström