Svagare år – om man ska tro bankerna

Det lutar åt en svag konjunktur under det nu påbörjade året – om man ska tro 150 tillfrågade bankkontorschefer. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Det nu påbörjade 2015 kommer att bli ett år med svagare konjunktur. I varje fall om man ska tro bankcheferna.

Det är inte bara bankerna som är mer pessimistiska än positiva vad gäller utvecklingen av konjunkturen. Även många företagare har samma inställning.

Inledningen på året blir avvaktande, men på längre sikt ser det trots allt ljusare ut – om bankcheferna nu får rätt. Om man ser på hela året så är det bara en av tre bankchefer som tror på en förstärkning av konjunkturen 2015.

Det är Almi som gjort undersökningen. När man gjorde samma undersökning förra året, ja då trodde en majoritet av bankcheferna att konjunkturen skulle bli bättre. Skillnad alltså.

Statistiken visar att bankkontorens utlåning till små och medelstora företag i nuläget är tämligen oförändrad. Inget tyder heller på att utlåningen kommer att öka, och absolut inte ”sticka iväg” under det nu påbörjade första kvartalet.

Men på längre sikt är bankkontoren mer optimistiska. Sju av tio tror att utlåningen kommer att öka under andra delen av året.

Företagen då? Ja de tror inte att lånebehovet kommer att öka i år, alltså lite på tvärs mot vad bankerna tror.

Att bankerna har en negativ inställning till utvecklingen av konjunkturen innebär att många små och medelstora företag blir mer tveksamma vad gäller att satsa framåt, enligt Almi.

Noterbart är också att bankkontoren anser att det blivit något svårare för företag att låna. Svårast är det för nya bankkunder.

I ett läge när det är osäkert hur konjunkturen utvecklas, och bankerna blir mer försiktiga, så ökar efterfrågan på krediter från andra aktörer.

150 bankkontorschefer intervjuades i undersökningen och över 600 företagsledare och ekonomiansvariga.

Rolf Johnsson