Olycksdrabbade branscher inspekteras

Textstorlek:

Med start under januari kommer Arbetsmiljöverket göra 2 000 inspektioner över hela landet bland företag med verksamhet inom tillverkning och partihandel.

Inom tillverkning är det vanligt med olyckor i samband med hantering av maskiner som till exempel vid ett löpande band. Det förekommer också belastningsskador på grund av dåliga arbetsställningar och risker vid hantering av kemiska ämnen. Inom partihandel är det vanligt med truckolyckor i form av klämskador vid körning och krock mellan truckar och inventarier.

– Det sker många arbetsolyckor i de här branscherna och tidigare tillsynsinsatser har visat att det ofta saknas ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete som en grund för att förebygga arbetsolyckor och ohälsa. Målet är att alla anställda ska ha en trygg och säker arbetsmiljö, säger Urban Olsson, sektionschef, i ett pressmeddelande.

De företag som ska inspekteras tillverkar bland annat livsmedel, möbler och reservdelar. Det kan vara alltifrån ett mindre bageri till en stor maskinanläggning. Inom partihandel är det bland annat lagerlokaler och företag som hanterar olika typer av gods som ska vidare till nästa steg i näringskedjan. De flesta företagen som kommer inspekteras är mindre företag med cirka 4-15 anställda och företag som inte besökts tidigare kommer att prioriteras.

– Mindre företag saknar ofta rutiner för det arbetsmiljöarbete som ska genomföras. Genom våra inspektioner gör vi arbetsgivare uppmärksamma på regler och risker i arbetsmiljön, säger Klas-Åke Sibgård, arbetsmiljöinspektör.

De 2000 inspektionerna kommer att genomföras från och med slutet av januari till och med mars över hela landet. Under perioden april till juni sker uppföljningar i de fall där det har ställts krav på åtgärder.