Licensjakt på varg stoppas

Naturvårdsverket stoppar nu jakten på varg. Tomas Björklund på Jägarförbundet protesterar i en skrivelse till länsstyrelsen.Foto: arkiv
Textstorlek:

Naturvårdsverket har nu prövat de två besluten om licensjakt på varg i Dalarna och bedömer att länsstyrelsens beslut inte är tillräckligt väl motiverade utifrån de höga krav som ställs i jaktförordningen. Det innebär att den planerade licensjakten på varg i Dalarna inte kan genomföras.

I den regionaliserade rovdjursförvaltningen kan beslut om licensjakt på varg fattas av länsstyrelserna i mellersta Sverige då antalet vargar överstiger länets miniminivå. Värmland, Örebro och Dalarna har fattat beslut om att genomföra licensjakt och besluten har överklagats till Naturvårdverket.

Vad gäller Värmland och Örebro så gav Naturvårdsverket klartecken men jakten stoppades sedan av Förvaltningsrätten i Karlstad i väntan på prövning. Naturvårdsverket har nu prövat besluten för Dalarna.

– De överklaganden som vi har fått in är väl genomarbetade och vi har prövat samtliga delar i länsstyrelsens båda beslut, berättar Gunilla Ewing Skotnicka, chef för sektionen art- och områdesskydd på Naturvårdsverket. Eftersom länsstyrelsen inte har visat att samtliga kriterier för licensjakt är uppfyllda upphäver Naturvårdsverket länsstyrelsens beslut.

 

Vargfrågan rullar vidare. 

Jägarförbundet Dalarnas ordförande Tomas Björklund
ger här i en debattartikel sin syn på läget.