”Korta väntetiderna för prostatacancer”

Textstorlek:

Märkligt nog har prostatacancer de absolut längsta väntetiderna av alla cancerformer. Detta trots att just denna form av cancer är den som slår hårdast mot män, det är den dödligaste cancerformen i Sverige.

Det kan, i värsta scenariot, som i Dalarna, dröja 236 dagar efter att man fått diagnosen, innan behandling sätts in.

– Det är fem månaders för lång väntan, förenad med mycket oro, menar Calle Waller.

Till grund för kritiken mot de långa köerna ligger Socialstyrelsens nya rapport om väntetiderna i cancervården.

Samma socialstyrelse menar också att det bör gå max 90 dagar från remissbeslut till behandling.

För andra cancerformer är 60 dagar väntetiden i snitt (median). Motsvarande siffra för prostatacancer är 172 dagar = nära tre månaders längre väntan än Socialstyrelsens rekommendationer.

Exempel på väntetider från remissbeslut till behandling:

Ändtarmscancer – 57 dagar.

Urinblåsecancer – 39 dagar.

Tjocktarmscancer – 38 dagar.

Njurcancer – 60 dagar.

Lungcancer – 29 dagar.

Bröstcancer – 20 dagar.

Och så här länge får man vänta på behandling för prostatacancer i några mellansvenska län:

Dalarna – 236 dagar.

Uppsala – 198 dagar.

Örebro – 183 dagar.

Sörmland – 183 dagar.

Västmanland – 150 dagar.

Gävleborg – 172 dagar.

 

– Jag ville se kortare, eller helst inga, väntetider, säger Calle Waller.

– Dessutom ett professionellt bemötande, individuella vårdplatser, fasta vårdkontakter och individuellt anpassade återbesök och kontroller.

Tänkbara sätt att korta köerna är lokala tillgängliga prostatamottagningar, fler urologer och onkologer samt kontaktsjuksköterskor.

Rolf Johnsson