Orsa visar vägen i kampen mot de stora drakarna

Textstorlek:

För några dagar sedan var jag i Orsa och upplevde deras nya centralortsmiljö. Omvandlingen var storartad. En tidigare något trist eller fantasilös och otillgänglig centrum- och handelsmiljö hade förvandlats till en lättillgänglig, mer mångfaldig och attraktiv mötesplats. De stora insatserna under det senaste året har främst inriktats mot att göra det enklare att ta sig fram till fots samt parkera bilar och nå de önskade butikerna/lokalerna på ett bekvämt sätt. För inte minst den stora andelen äldre medborgare är detta uppskattade insatser. Investeringarna i kronor räknat är inte större än att fler landsbygdskommuner kan göra detsamma.

Gångfartsgator på de gåendes villkor har blivit huvudregel. Den långa parallellgatan till Inlandsbanespåret har genomgått en total förvandling med enkla grepp och gjort totalupplevelsen av centrumområdet helt annorlunda. Planerna på att fylla vissa befintliga lokaler med nya verksamheter och använda kulturhuset mer aktivt ingår i konceptet. Det hela har kryddats med bl.a. en ny saluhall baserad på närproducerade och ekologiska livsmedel med ett fräscht café och lunchställe med tilltalande utbud som granne.

En anledning till den stora omvandlingen är närheten till Moras växande utbud av kommersiella verksamheter vid Mora Noret som påtagligt minskat service- och handelsutbudet i Orsa centrum men även motsvarande i Moras anrika centrummiljö. En annan och minst lika betydelsefull anledning till Orsa kommuns ambitiösa satsning är att försöka stärka landsbygdens roll som boende- och verksamhetsort där det lokala utbudet av service spelar en väsentlig roll. Även om Orsas centrala serviceutbud är en nyckelfaktor för framtiden har denna spännande kommun med skidparadiset Orsa Grönklitt samt en av Europas mest sevärda björn– och rovdjursparker ett kulturellt signum som slår det mesta i både Dalarna och landet i övrigt.

Att jag vill fokusera på detta aktuella exempel på landsbygdens motkraft till storstadsförhärligandet just nu handlar om våra handelsvanor vid jul- och nyårshögtiderna. Många reser vanemässigt till större städer och storstäder och handlar för allt större summor trots att den lokala handeln i Dalarnas mindre centralorter dels har ett relativt brett utbud av varor med tillhörande service och dels behöver en väsentlig del av hushållens konsumtion för att överleva och helst utvecklas. Dessutom får de lokala butikerna ofta stå för reparationer och ”efterservice” när det är för långt att åka tillbaka till storstan och ”rätta till” sina felinköp.

En annan självklar anledning att lägga om sina inköp till landsbygdens eget handelsutbud rör e-handelns utveckling i de rika västländerna. E-handel kan visserligen vara ett bra komplement till de små specialbutikernas utbud i orter som Orsa men styrs och ägs i allt större utsträckning av multinationella storbolag som gärna slår ut den lokala och t.o.m. den regionala handeln. Om vi vill ha kvar en attraktiv och sjudande landsbygd måste vi inte bara tala gott om livet på landet. Vi måste i tider som dessa även med våra egna handlingar visa att landsbygdens handel har en löftesrik framtid.

 

Ronny Svensson