Kollektivtrafikupphandlingen avbryts

Textstorlek:

Region Dalarnas arbetsutskott har beslutat att avbryta den pågående upphandlingen av kollektivtrafiken. Orsaken är att frågan om personalens anställningsvillkor ska utredas.

Tidigare i höstas beslutade Region Dalarnas arbetsutskott att det skulle finnas ett krav i upphandlingen som innebär att en eventuell ny entreprenör måste ta över personalen från den tidigare. Men en ny tolkning av regelverket gjorde att arbetsutskottet tog ett nytt beslut att slopa kravet. Men nu ska frågan alltså utredas igen.

– Vi ska försöka bejaka fackförbundens krav på anställningstrygghet, sade Region Dalarnas ordförande Leif Nilsson efter ett extra möte med arbetsutskottet.