”Tror inte på ebolautbrott i Sverige”

Hans Fredlund (smittskyddsöverläkare) och Anja Rosdahl (infektionsläkare som arbetat i Liberia) är två av landets främsta kännare av epidemiska sjukdomar. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Katastrof för länder i Västafrika, men liten sannolikhet för Ebolautbrott i vårt land.

Det är budskapet från två av landets främsta experter på området: smittskyddsöverläkare Hans Fredlund och infektionsläkare Anja Rosdahl, USÖ. Den senare med erfarenhet från arbete i Liberia.

 

Hans Fredlund:

–    Risken för ett importerat fall till Sverige är inte så stor. Vi har få resenärer till riskområdet. Smittrisken är dessutom låg om man inte varit i kontakt med den smittades kroppsvätskor.

–    Kanske kan vi få ett par tre fall. Vi tror inte på något utbrott.

 

Vilken vård erbjuds i så fall?

Intensivvård. Och även om inte överlevnadschansen är 100 procent så är den i alla fall stor i vårt land.

–    Det finns detaljerade handlingsprogram och vi har en säkerhetsenhet i Linköping. Till den är en specialutrustad ambulans och flyg kopplat. Men vi har även en plan B, att öppna upp fler avdelningar på andra sjukhus, om det mot förmodan skulle behövas.

 

Hur vet vi att någon fått Ebola?

–    Den som tror sig ha symptom får lämna ett prov på sjukhus. Det skickas till specialenheten i Solna. Efter bara sex timmar har vi analysen klar. Om smitta – då sätts omedelbart intensivvård in.

Finns det medicin? Anja Rosdahl:

–    Nej. Ingen testad och godkänd. Inte heller vaccin. Kanske kan vi få fram ett provvaccin i december. Men kanske om två-tre år kan det finnas ett ”riktigt” vaccin.

Vilka är mest utsatta, om vi ändå nås av sjukdomen?

–    Sjukvårdspersonal och anhöriga till både den smittade och personalen. Man ska veta att det är oerhört varmt i skyddsdräkten och det är när man tar av sig den som misstag kan göras.

–    För övrigt är jag övertygad om att det här utbrottet till sist ebbar ut och tynar bort. Frågan är bara när.

Rolf Johnsson