Tillgänglighetspris till Håkan Johansson

Textstorlek:

Kommunala handikapprådet har beslutat att Håkan Johansson tilldelas Falu kommuns tillgänglighetspris för sitt arbete med att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, med följande motivering:

 

”Efter 30 år som musiklärare i Dans- och musikskolan i Falun började Håkan arbeta i projektet ” musik ska byggas utav glädje”. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att själva kunna utöva musik. Håkan har färdigställt ett musikprogram, som tillsammans med eleven skapar sång och musik digitalt. Genom sitt stora engagemang, kunnande och bemötande stärker han elevernas självkänsla vilket i sin tur leder till ökad livskvalité.