Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden

Textstorlek:

Nästa år ska alla äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken omsorg de ska få. Det föreslår Socialstyrelsen i nya föreskrifter som skickas på remiss i dag.
Föreskrifterna liknar i stort de regler Socialstyrelsen tidigare tagit fram för personer med demens, och kommer att ersätta dem när de beslutas.

 

Nästa år ska alla äldreboenden vara bemannade efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken omsorg de ska få. Det föreslår Socialstyrelsen i nya föreskrifter som skickas på remiss i dag.

Föreskrifterna liknar i stort de regler Socialstyrelsen tidigare tagit fram för personer med demens, och kommer att ersätta dem när de beslutas.