Mellansverige får skjuta varg på licens

Foto: Arkiv
Textstorlek:

Naturvårdsverket har nu överlämnat rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i Mellansverige.
Det är därmed länsstyrelsen som bedömer om det finns utrymme för licensjakt och om kriterierna för licensjakt är uppfyllda. Arbetet är ett led i den regionaliserade förvaltningen av rovdjur som riksdagen fattade beslut om i december 2013.

 

Sedan riksdagen beslutade om en rovdjurspolitik med inriktning på en regional förvaltning har Naturvårdsverket arbetat för att möjliggöra systemet och sätta de olika delarna på plats. I våras överlämnade Naturvårdsverket rätten att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur till länsstyrelserna. Efter det har arbetet varit inriktat på att också överlämna rätten att fatta beslut om licensjakt.
– Nu är systemet på plats för varg och rovdjurförvaltningen har tagit ytterligare ett steg mot en regionaliserad förvaltning. Det innebär att berörda länsstyrelser ska ha möjlighet att fatta beslut om både skyddsjakt och licensjakt på rovdjur. Länsstyrelserna har kunskap om sin region och besluten kommer på så sätt närmare de som är berörda av rovdjuren, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsveket.