Malung/Sälen skriver ut minst antal antibiotikarecept i länet

Textstorlek:

I Dalarna har landstinget kunnat minska antibiotikaförskrivningen på recept och länet ligger nu på fjärde bästa plats i landet. Det råder stora skillnader mellan Dalarnas kommuner, men Malung/Sälen har med sina 249 recept per 1000 invånare och år lyckats nå det nationella målet på max 250 recept per 1000 invånare och år.

Det finns dock möjlighet till ytterligare förbättringar i Dalarna, exempelvis när det gäller minskad förskrivning av urinvägsantibiotika till äldre. Många äldre har bakterier i urinen utan att de orsakar besvär.

– Vi ska komma ihåg att antibiotika inte fungerar på virus och att många bakterieinfektioner är självläkande. Antibiotika ska användas, men bara när det verkligen behövs, säger Astrid Danielsson bitr. smittskyddsläkare på Landstinget Dalarna.