Kvinnors företagande ökar i Dalarna

Textstorlek:

Region Dalarna och Tillväxtverket driver sedan 2011 programmet ”Främja kvinnors företagande” och det har gett resultat. Satsningar har gjorts i 24 projekt inom olika branscher, främst service, tjänstesektorn och handel. I de projekt som kan få stöd ska minst 15 procent av deltagarna vara under 35 år, minst 15 procent ska ha utländsk bakgrund, 60 procent ska redan driva företag och 30 procent som driver hobbyverksamhet ska vilja starta företag.

Mellan 2006 och 2012 har antal företag som drivs av kvinnor ökat med 30 procent (cirka 1000 företag). Nettoomsättningen har ökat med 85 procent till 8,4 miljarder kronor. Under samma period har företag som drivs av män ökat sin omsättning med 24 procent. Antal sysselsatta har ökat med 21 procent (cirka 2000 personer)
och lönesumman har ökat till 2 miljarder kronor, en ökning med 50 procent.