Inte som Juholt!

Textstorlek:

 

”Anna Kinberg Batra är M:s Håkan Juholt”, står det som rubrik över en ledarkrönika signerad Anders Lindberg i oberoende socialdemokratiska Afton-bladet.

Vi är nog rätt många som med lätthet, gränsande till bagatell, kan skilja de båda namngivna politikerna åt, och som rent av undrar vad den gode Lindberg kan lida av för åkomma. Förutom den uppenbara könsskillnaden finns ju till exempel så påtagligt särskiljande karaktärsegenskaper hos den stramt allvarsamma Kinberg Batra respektive den yvigt impulsive Juholt att de snarare borde beskrivas som varand-ras motpoler – även utan hänsyn till att de också tillhör motstående partier.

Vid närmare läsande av Lindbergs text visar det sig dock att det är Moderaternas och Socialdemokraternas sätt att vaska fram nya partiledare som påstås påminna om varand-ra. Då blir det genast lite mer rätt och förståeligt. Fast ändå inte.

Påståendet stämmer så till vida att varken (M) eller (S) har partitraditioner som tillåter ett lika öppet nomineringsförfarande som Centerpartiets under det år då Annie Lööf, Anders W Jonsson och Anna-Karin Hatt fick turnera runt i rörelsen och värva stöd bland medlemmarna. Det upplägget väckte mediernas gillande, men gav framför allt Annie ett internstöd som bar henne genom de krisår som föregick årets starka uppryckning.

Men att med det som avstamp försöka jämföra Moderaternas mer traditionella ledarvalsprocess med den hermetiskt tillslutna socialdemokratiska motsvarigheten är ändå ett djupt orättvist tilltag av Anders Lindberg.

I Moderata samlingspartiet ser vi nu med blotta ögat hur länsförbunden på löpande bland uttalar sig i partiledar-frågan, nästan alla till stöd för Kinberg Batra. Vi ser också hur de oförskräckt ber övriga ledamöter av partistyrelsen att ställa sina platser till förfogande så att hela ”lagsammansättningen” blir klar samtidigt med partiledarvalet.

S-processen som föregick valet av Håkan Juholt var något helt annat. Där var det rent av förbjudet att visa intresse av att bli partiledare. Valberedningens ordförande Berit Andnor satte betonglocket på med en sådan kraft att ett dussintal tänkbara namn, alla mer lämpliga än Juholt, antingen inte vågade tacka annat än nej, alternativt blev avfärdade på förhand för att de av andra befarades vilja tacka ja.

Att Anna Kinberg Batra ens flyktigt kan jämföras med klavertramparen Håkan Juholt är uteslutet. Bortsett från ett dumt uttalande om ”lantisar” och ”smarta stockholmare” från ungdomsåren är Kinberg Batras politiska bana klanderfri. I debatter är hon sakinriktad, samtidigt i andra sammanhang öppen och personlig, mycket mer än den kontrollerade Fredrik Reinfeldt.

Politiskt står hon dock Reinfeldt väldigt nära. För dem som vill se ett förnyat parti är hon inte rätt person. Men förnyelse är kanske inte heller vad de moderata medlemmarna vill ha.