Ideellt arbete för 34 miljoner

Textstorlek:

Värdet av det ideella arbete som utfördes inom Dalarnas hembygdsföreningar uppgick under 2013 till 34 miljoner kronor.

 

Det visar en ny undersökning som genomförts av Sveriges Hembygdsförbund. En uppskattning av det samlade kommunala stödet uppgick samma år till 2 miljoner kronor.

– Undersökningen bekräftar att det ideella arbete som utförs inom hembygdsrörelsen i Dalarna spelar en avgörande roll för bevarandet av länets kulturarv, säger Staffan Nilsson, vice ordförande Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund.

Hembygdsföreningarna i länet har under 2013 tagit hand om 965 byggnader, 220 000 föremål, 1 411 hyllmeter arkiv och svarat för 998 publika arrangemang med totalt 220 000 besökare. Det är en verksamhet helt i linje med det statliga målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

– Utan föreningarnas insatser skulle mycket kunskap om vårt kulturarv gå förlorat och det lokala kulturlivet skulle också vara mycket fattigare. Men det kommunala stödet behövs och vi ser gärna att det utökas, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.